Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų Mišių ir pamaldų tvarka parapijose | 2019

 

PARAPIJOS PAVADINIMAS (dekanatas), koplyčios

DIDYSIS TRIDIENIS

VELYKOS (2019 m. balandžio 21 – 22 d.)

Akmenynų šv. Roko parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 17 val.

Penktadienis – 17 val

Velyknaktis – 17 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 9.30 val.

Aleksoto šv. Kazimiero parapija
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 9 ir 12 val.

II Velykų diena – 9 ir 12 val.

Alytaus šv. Angelų Sargų parapija
(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8, 10.30 ir 18 val.

II Velykų diena -8, 9, 10.30, 12 ir 18 val.

Alytaus šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 ir 10 val.

II Velykų diena – 10 ir 12 val.

Alytaus šv. Kazimiero parapija
(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 21 val.

Sekmadienis – 8 ir 11 val.

II Velykų diena – 9, 11 ir 18 val.

Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių
Pagalbos parapija

(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8, 10 ir 18 val.

II Velykų diena -10 ir 18 val.

Alksnėnų Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų parapija

(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 15 val.

Velyknaktis – 17 val.

Sekmadienis – 7 val

II Velykų diena – 10 val.

Alksninės Kristaus Atsimainymo
parapija

(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 16 val

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 16val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 10.30 val.

Alvito šv. Onos parapija

(Vilkaviškio dek.)

Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis -15 val.

Velyknaktis – 18val.

Sekmadienis – 8 val

II Velykų diena – 10 val.

Aukštosios Panemunės Švč.
M. Marijos Vardo parapija

(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis -8, 10 ir 12 val.

II Velykų diena – 8, 10 ir 12 val.

Ąžuolų Būdos šv. Antano
Paduviečio parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 12 val.

Bagotosios šv. Antano
Paduviečio parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 16.30 val

Penktadienis – 16.30 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 7 val.

II Velykų diena – 11 val.

Balbieriškio Švč. M. Marijos
Rožančinės parapija

(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 21 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 12 val.

Bartninkų šv. apašt.
Petro ir Pauliaus parapija

(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 ir 12 val.

II Velykų diena – 12 val.

Barzdų Kristaus Karaliaus parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena —

Braziūkų Švč. M. Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapija

(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis – 16 val.

Sekmadienis – 11 val.

II Velykų diena —

Būdviečio Jėzaus Nazariečio
parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 7 val.

II Velykų diena – 11 val.

Daukšių šv. Jurgio parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena —

Didvyžių šv. pop. Leono
II parapija
(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 20 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 21 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 12 val.

Ežerėlio šv. Antano Paduviečio
parapija

(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 17val.

Sekmadienis – 7 val.

II Velykų diena – 9 val.

Garliavos Švč. Trejybės parapija
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 ir 12 val.

II Velykų diena – 10 ir 18 val.

Gelgaudiškio šv. Kryžiaus
Išaukštinimo parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 12 val.

Gerdašių Švč. M. Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis – 15 val.

Velyknaktis – 15 val.

Sekmadienis – 7 val.

II Velykų diena —

Gižų šv. Antano Paduviečio
parapija
(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 12 val.

Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo parapija
(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena -10 val.

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo
parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10.30 val.

Gudelių Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10.30 val.

Igliaukos šv. Kazimiero
parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 12 val.

Ilguvos šv. Kryžiaus Atradimo parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 17.30 val.

Penktadienis – 17.30 val.

Velyknaktis – 17.30 val.

Sekmadienis – 7 val.

II Velykų diena – 10 val.

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių
Pagalbos parapija

(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 21 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 11 val.

Jankų bendruomenės salėje
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis —

II Velykų diena —

Jūrės Dievo Gailestingumo koplyčia
(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 17.30 val.

Penktadienis – 17.30 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena -10.45 val.

Kačerginės koplyčia
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis – 21 val.

Sekmadienis – 11 val.

II Velykų diena -12 val.

Kaimelio šv. arkang. Mykolo parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Kalvarijos Švč. M. Marijos
Vardo parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos
parapija

(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 10 val.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus
Širdies parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 ir 12 val.

II Velykų diena – 9.30 ir 12 val.

Keturvalakių Švč.
M. Marijos Gimimo parapija

(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 21 val.

Sekmadienis – 9 ir 12 val.

II Velykų diena – 9 val.

Kybartų Eucharistinio Išganytojo
parapija

(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 ir 10 val.

II Velykų diena – 10, 12 ir 19 val.

Kretkampio šv. diak. Stepono
parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena —

Krikštonių Kristaus Karaliaus
parapija
(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 16 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 11.30 val.

Krokialaukio Kristaus Atsimainymo
parapija

(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 12 val.

Krosnos šv. apašt. evang. Mato
parapija

(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18.30 val.

Penktadienis – 18.30 val.

Velyknaktis – 18.30 val.

Sekmadienis –  8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Kučiūnų šv. Kazimiero parapija
(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 21 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 10 val.

Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus
Atradimo parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 9, 11 ir 12 val.

II Velykų diena – 11 ir 13 val.

Lankeliškių Švč. Trejybės
parapija
(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 17 val.

Penktadienis – 17 val.

Velyknaktis – 17 val.

Sekmadienis – 7 val.

II Velykų diena —

Lazdijų šv. Onos parapija
(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis –  8, 10 ir 18 val.

II Velykų diena – 9, 11 ir 18 val.

Leipalingio Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų parapija

(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 ir 12 val.

Lekėčių šv. Kazimiero parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Liškiavos Švč. Trejybės parapija
(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 12 val.

Liubavo Švč. Trejybės
parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 15 val.

Penktadienis – 15 val.

Velyknaktis – 15 val.

Sekmadienis – 11 val.

II Velykų diena —

Liudvinavo šv. Liudviko
parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 8 ir 10 val.

II Velykų diena – 10 val.

Luksnėnų koplyčia
(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis – 17 val.

Sekmadienis —

II Velykų diena —

Lukšių šv. Juozapo parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 ir 12 val.

II Velykų diena – 9 ir 12 val.

Margininkų Švč. M. Marijos
Škaplierinės parapija

(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 17 val.

Sekmadienis – 9.30 val

II Velykų diena – 9.30 val.

Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 17.30 val.

Penktadienis – 17.30 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 ir 10.30 val.

II Velykų diena – 9, 10.30 ir 12 val.

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8, 11, 12 ir 18 val.

II Velykų diena – 7.30, 8, 9 ir 18 val.

Marijampolės šv.
Vincento Pauliečio parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 7, 9.30 ir 18 val.

II Velykų diena – 8.30, 9.30, 11 ir 18 val.

Metelių Kristaus Atsimainymo
parapija
(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 10 val.

Mindaugų šv. arkang. Mykolo parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis —

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena —

Miroslavo Švč. Trejybės parapija
(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 9 val.

Naujosios Ūtos šv. Vincento Pauliečio
parapija

(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 16 val.

Sekmadienis – 10.30 val.

II Velykų diena – 11.30 val.

Nemirų Šventosios Dvasios parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 11 val.

II Velykų diena —

Paežerėlių šv. Angelų Sargų
parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 12 val.

Paežerių koplyčia (Vilkaviškio dek.) Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 16 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 10 val.

Pajevonio šv. Jono Krikštytojo
parapija
(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 12 val.

Pakuonio Švč. M. Marijos Ėmimo
į dangų parapija

(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 21 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 13 val.

Paluobių šv. Angelų Sargų parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Patašinės šv. Kryžiaus
parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena —

Patilčių šv. Petro Išvadavimo
parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 17 val.

Penktadienis – 17 val.

Velyknaktis – 17 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena —

Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies
parapija
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 15 val.

Penktadienis – 15 val.

Velyknaktis – 15 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 9 val.

Pilviškių Švč. Trejybės
parapija

(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 9 ir 12 val.
Antanavo koplyčioje – 10.30

Piliuonos koplyčia
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 12 val

II Velykų diena —

Pilnų namų bendruomenė
Dievo gailestingumo koplyčia

(Panaros k., Varėnos r. sav.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 13 val.

II Velykų diena —

Plieniškių koplyčia
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 12 val.

II Velykų diena —

Plokščių Švč. M. Marijos Vardo
parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 12 val.

Plutiškių šv. Juozapo
parapija
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 17 val.

Penktadienis – 17 val.

Velyknaktis – 17 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 10 val.

Prienų Kristaus Apsireiškimo
parapija
(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8, 10.30 ir 18 val.

II Velykų diena – 8, 10, 12.30 ir 18 val.

Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 15 val.

Penktadienis – 15 val.

Velyknaktis – 15 val.

Sekmadienis – 11 val.

II Velykų diena —

Rokų šv. Antano Paduviečio parapija
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 7.30 ir 18 val.

II Velykų diena – 8 ir 11 val.

Rudaminos Švč. Trejybės parapija
(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 10.30 val.

Rumbonių Švč. Trejybės parapija
(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 15 val.

Penktadienis – 15 val.

Velyknaktis – 15 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 12 val.

Sangrūdos šv. Kūdikėlio
Jėzaus Teresės parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Santaikos Kristaus Karaliaus
parapija
(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 16.30 val.

Penktadienis – 16.30 val.

Velyknaktis – 16.30 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 8.30 val.

Sasnavos Švč. M. Marijos
Vardo parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Seirijų Švč. M. Marijos Škaplierinės
parapija

(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į
dangų parapija

(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 ir 12 val.

Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo
į dangų parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 17 val.

Penktadienis – 17 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 10 val.

Skardupių Švč. M. Marijos
Krikščionių Pagalbos parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 11 val.

II Velykų diena – 11 val.

Skriaudžių šv. Lauryno
parapija

(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 10 val.

Slavikų šv. Onos parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Sudargo šv. Jono Krikštytojo
parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 16 val.

Sekmadienis – 11 val.

II Velykų diena – 12 val.

Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių
Vaduotojos parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 10.30 val.

II Velykų diena —

Šakių šv. Jono Krikštytojo parapija
(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis -18 val. (Kryžiaus kelias Šakių gatvėmis – 19 val.)

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 ir 18 val.

II Velykų diena – 8, 10 ir 18 val.

Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės
Gelbėtojos parapija

(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 11 val.

Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies
parapija
(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 7 val.

II Velykų diena – 12 val.

Šlavantų Viešpaties Apreiškimo
Švč. M. Marijai parapija

(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 16 val.

Sekmadienis – 7 val.

II Velykų diena – 12 val.

Šlienavos Švč. M. Marijos
Apsilankymo parapija

(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 ir 10 val.

II Velykų diena – 9 ir 11 val.

Šunskų šv. Marijos Magdalietės
parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 9 val.

Šventežerio Švč. M. Marijos
Gimimo parapija

(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 11 val.

Tabariškių Kristaus Karaliaus
parapija
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 8 ir 12 val. (A. Stulginskio universiteto koplyčioje – 10.30 val.)

II Velykų diena – 10 val.

Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies parapija
(Alytaus dek.)
Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 16 val.

Velyknaktis – 16 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 12 val.

Valakbūdžio Švč. M. Marijos
Angelų Karalienės parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 12 val.

II Velykų diena —

Veisiejų šv. Jurgio parapija
(Lazdijų dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 10 val.

Veiverių šv. Liudviko parapija
(Prienų dek.)
Ketvirtadienis – 19 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 9.30 val.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos
Apsilankymo parapija

(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – Krizmos (aliejų pašventinimo) šv. Mišios – 12 val.,
Paskutinės vakarienės šv. Mišios – 18 val.Penktadienis – 18 val.Velyknaktis – 18 val.
Sekmadienis – 8, 12 ir 18 val.

II Velykų diena – 9, 12 ir 18 val.

Virbalio šv. arkang. Mykolo
parapija
(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 19 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 13 val.

Viršužiglio Šv. Onos bažnyčia
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena —

Višakio Rūdos šv. vysk.
Stanislovo parapija

(Marijampolės dek.)
Ketvirtadienis – 18 val.

Penktadienis – 18 val.

Velyknaktis – 20 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 12.30 val.

Vištyčio Švč. Trejybės
parapija

(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 17 val.

Penktadienis – 17 val.

Velyknaktis – 18 val.

Sekmadienis – 10 val.

II Velykų diena – 12 val.

Zapyškio šv. Jono Krikštytojo
parapija
(Aleksoto dek.)
Ketvirtadienis – 20 val.

Penktadienis – 20 val.

Velyknaktis – 19 val.

Sekmadienis – 9 val.

II Velykų diena – 10.30 val.

Žaliosios šv. Roko parapija
(Vilkaviškio dek.)
Ketvirtadienis – 16 val.

Penktadienis – 17 val.

Velyknaktis – 15 val.

Sekmadienis – 10.30 val.

II Velykų diena – 11 val.

Žemosios Panemunės šv. Vincento
Pauliečio parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis —

Penktadienis —

Velyknaktis —

Sekmadienis – 12 val.

II Velykų diena —

Žvirgždaičių Švč. Jėzaus
Širdies parapija

(Šakių dek.)
Ketvirtadienis – 17 val.

Penktadienis – 17 val.

Velyknaktis – 17 val.

Sekmadienis – 8 val.

II Velykų diena – 9 val.