Šeimų šventė Šiauliuose

Sausio 12 dieną jau 20 – tą kartą Šiaulių vyskupijos šeimos centras pakvietė į tradicinę šeimų šventę. Kaip ir kiekvienais metais čia atvyksta žmonės iš visos Lietuvos. Tokiu šeimininkų svetingumu pasinaudojome ir mes. Iš Vilkaviškio vyskupijos kvietėme šeimas per dekanatų šeimos centrus. Džiaugiamės, kad atsiliepė 80 norinčių, kuriems užsakėme ir dovanojome bilietus į nuotaikingą renginį.

Šiaulių arenoje vykusi jubiliejinė šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič, koncelebravo būrys vyskupų ir kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Nors darbuotis mūsų šalyje Šventojo Tėvo Pranciškaus buvo paskirtas tik prieš gerą pusmetį, arkivyskupas meldėsi ir pamokslą sakė lietuviškai.

Itin gražia ir jautria pamaldų kulminacija tapo sutuoktinių santuokos įžadų atnaujinimo ceremonija, kuriai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugybė porų drauge pakartojo priesaiką, kurią pirmą kartą ištarė savo vestuvių dieną.

Šiemet šventėje, kuri vadinosi ,,Aš esu gyvybės duona“ dalyvavo svečias iš JAV katalikų kunigas Leo Patalinghug. Tai neeilinė asmenybė, apdovanota Viešpaties dovana evangelizuoti labai paprastu ir žemišku būdu – gaminant maistą. Kunigas Leo profesionalus kulinaras po Šv. Mišių tiesiog čia pat scenoje gamino makaronų patiekalą ir tuo pat metu cituodamas Šv Raštą. Katechezės tema – „Ką daryti, kad skirtingi požiūriai nesugadintų vakarienės džiaugsmo“.

,,Aš stengiuosi, kad žmonės jaustų alkį to, ką Dievas gali jiems suteikti. Kartais jis nori duoti žmonėms kai ką kartaus, o kartais saldaus arba kažką neįprasto. Tad man atrodo, kad mano siunčiama žinia yra labai krikščioniška, nes kai aš patiekiu maistą, aš suteikiu ir Jėzaus siųstą malonę. Jis maitino minias. Tą darau ir aš“,  – įsitikinęs kun. Leo. (Dalis šventės video įraše)

Viso renginio metu skambėjo Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Gospel choro atliekamos giesmės.

VVŠC  programų koordinatorė Laima Kuzmienė

Nuotr. vysk. R. Norvilos ir  Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro