Biblijos pažinimo seminaras „Biblinė etika su Dekalogu“ Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

Sausio 3 dieną Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre tikybos mokytojai vėl susitiko su Vilniaus šv. Juozapo ir Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų dėstytoja, biblinės teologijos daktare Ingrida Gudauskiene. Šį kartą lektorė pasiūlė biblinės etikos su Dekalogu temą. Trumpai pasikartoję tai, ką daugelis primiršo per metus, vėl visi seminaro dalyviai nėrė į Šventojo Rašto pažinimo gelmes.

Dr. Ingrida Gudauskienė pradėjo nuo Biblinės įstatymo sampratos. Remdamasi Tanakos makrostruktūra ir Evangelijos pagal Matą naratyviniais-teologiniais dėsningumais ji aptarė įstatymą, kaip vieną pamatinių Biblijos konceptų.

II-oje seminaro dalyje „Įstatymas – Penkiaknygės plaučiai“ buvo pateikta informacija apie įstatyminę bazę Penkiaknygėje, išryškinant besąlyginę jungtį tarp Įstatymo ir biblinės etikos. Teologinės-antropologinės biblinės etikos paradigmos išaiškinimui lektorė pasitelkė Sandoros skrynią, kaip esminį Jeruzalės šventyklos elementą.

Trečioje dalyje Ingrida pristatė pirmąsias Įstatymo apraiškas Pradžios knygos pirmame skyriuje. Ši dalis ne vieną privertė susimąstyti apie žmogaus panašumą į Dievą. Lektorė pateikė keletą egzistuojančių žmogaus panašumo į Dievą sampratų, tačiau ir jai pačiai, ir dalyvaujantiems šios sampratos atrodo nepakankamos. Buvo pasiūlyta pirmiau išsiaiškinti, koks Dievo paveikslas „piešiamas“ Pradžios knygoje.  

Ketvirtoje dalyje iškeltas klausimas: Dekalogas – prigimtinis įstatymas ir / ar apreiškimas? – dar plačiau atvėrė Dekalogo pažinimo duris, o pokalbis apie tai, kad žodis „hamat“ atrakina 10 Dievo Įsakymų prasmę leido suprasti, kaip Dekalogas iš „darysi/nedarysi“ lygmens pereina į mąstymo/vidujiškumo lygmenį.

Penktoje seminaro dalyje Ingrida Gudauskienė išryškino apaštalo Pauliaus požiūrį į Dekalogą. Ji rėmėsi laiško romiečiams citatomis, kurios išryškina Pauliaus požiūrį į Įstatymą, vadinasi, ir pačią biblinę etiką.

Laikas su Ingrida neprailgo. Jos užsidegimas ir tikėjimas tuo, ką daro, ne vieną paskatino į Šventojo Rašto tekstus pažvelgti kitaip… giliau.

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė