Alvito Šv. Onos parapija

KONTAKTAI

Alvito Šv. Onos bažnyčia
(atstatoma-statoma nauja bažnyčia)
Širvintos g. 32, Alvitas, 70369 Vilkaviškio r.

Raštinė ir klebonija
Širvintos g. 26, Alvitas, 70369 Vilkaviškio r.
Tel. (342) 61346
El. p. vytalvitbaz@gmail.com

Parapijos namai 
(juose veikia Vaikų globos namai nuo 1999 m. ir
Viešoji Įstaiga Alvito šv. Kazimiero namai)
Ežero g. 18, Alvitas, 70369 Vilkavišio r.
Tel. (342) 61070, mob. 8 686 04085

Gauronskių koplyčia
Dabartinė bažnytėlė nuo 1944 m.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10, 12 val.
  • Šiokiadieniais – 18 val. (žiemos metu), 19 val. (vasaros metu). Susitarus būna ir rytais.
  • Šeštadieniais – 10 val. (kartais kitu laiku pagal susitarimą)

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija mėnesio I sekmadieniais nuo 9–10 val. ir prieš arba po sumos šv. Mišių. Taip pat kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – visomis dienomis 19 val.

Birželinės pamaldos – visomis dienomis 19 val.

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį pusvalandį prieš šv.Mišias; spalio mėnesį sekmadieniais ir šiokiadieniais 17.30 val., šeštadieniais pusvalandį prieš šv. Mišias.

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Onos – liepos 26 d. (ir artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai: Alvitas, Boblaukis, Čyčkai, Dailučiai, Jonaičiai, Kaukakalnis, Kiršai, Maldėnai, Misviečiai, Osija, Paežeriai, Patunkiškiai, Saugoniai, Uosiai, Vaičlaukis, Vanaginė ir Žvangučiai.

Alvito Šv. Onos parapija ribojasi su Lankeliškių, Vilkaviškio, Virbalio ir Žaliosios parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Parapijos pastoracinė taryba
  • Caritas
  • Gyvojo Rožinio maldos grupės

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Alvito šv. Onos parapija
Juridinio asmens kodas 191297726
Adresas Širvintos g. 26, Alvitas, 70369 Vilkaviškio r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT464010040100081535

Pavadinimas Viešoji įstaiga Alvito Šv. Kazimiero namai
Juridinio asmens kodas 185481522
Adresas Ežero g. 18, Alvitas, 70369 Vilkavišio r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT314010040100001489


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Alvito parapija įkurta 1617 10 17

Pirmąją medinę bažnyčią apie 1615 m. pastatė Paširvinčio seniūnė Ona Radvilienė.

Klebono Adomo Dilevskio rūpesčiu 1804 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Ją 1824 m. konsekravo pavyskupis Augustinas Polikarpas Marcejevskis.

Bažnyčia per Pirmąjį pasaulinį karą apgriauta, sunaikinta klebonija, ūkiniai pastatai. Pamaldos 1925 m. pradžioje perkeltos į Gauronskių koplyčią.

Kunigas Petras Maslauskas 1921–1924 m. atstatė bažnyčią.

1944 m. bažnyčia susprogdinta. Ją atstojo šventoriaus kampe buvusi koplyčia – Gauronskių mauzoliejus, pastatytas XIX a. viduryje. Prie jos pristatytos šoninės zakristijos.

2006 m. rugsėjo 25 d. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pasirašė dekretą, kuriuo įpareigoja kleboną V. Kajoką pradėti naujos bažnyčios statybą.