Laikini Vilkaviškio vyskupijos įstaigų darbo pobūdžio pakeitimai karantino metu

Dėl karantino laikinai keičiasi Vilkaviškio vyskupijos įstaigų darbo pobūdis.

Su įstaigų darbuotojais galima susisiekti tik nuotoliniu būdu žemiau nurodytais telefonų numeriais ir el. paštu:

Vilkaviškio vyskupijos kurija – 8 343 68651,
el. p. : Vilkaviškio vyskupas – vyskupas@vk.lcn.lt, vyskupo generalvikaras –  info@vk.lcn.lt, kancleris – vkkurija@gmail.com

 

Jaunimo centras  8 671 88763, el. p. jaunimo.vvjc@gmail.com

Šeimos centras  8 614 62621, el. p.  seimos.c@vk.lcn.lt

Katechetikos centras  8 671 89714, el. p.  katechetikos.c@vk.lcn.lt

Parapinės katechezės ir religinio švietimo centras  8 674 54153, el. p.  sakramentai@vk.lcn.lt

Tribunolas 8 687 79049, el. p. tribunolas@vk.lcn.lt

Caritas 8 655 16739,  el. p. caritas@vk.lcn.lt