NENUTRŪKSTAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE (birželio 12 d. – liepos 9 d.) (gruodžio 1 – 3 d.)

 

Bažnyčia Adoracijos pradžia Adoracijos pabaiga
Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio birželio 12 d.

8 val.

birželio 13 d.

8 val.

Alytaus Šv. Angelų Sargų birželio 13 d.

8 val.

birželio 14 d.

8 val.

Alytaus Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos birželio 14 d.

8 val.

birželio 15 d.

8 val.

Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo birželio 15 d.

8 val.

birželio 16 d.

8 val.

Garliavos Švč. Trejybės birželio 16 d.

8 val.

birželio 17 d.

8 val.

Aleksoto Šv. Kazimiero birželio 17 d.

8 val.

birželio 18 d.

8 val.

Rokų Šv. Antano Paduviečio birželio 18 d.

8 val.

birželio 19 d.

8 val.

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos birželio 19 d.

8 val.

birželio 20 d.

8 val.

Kučiūnų Šv. Kazimiero birželio 20 d.

8 val.

birželio 21 d.

8 val.

Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės birželio 21 d.

8 val.

birželio 22 d.

8 val.

Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų birželio 22 d.

8 val.

birželio 23 d.

8 val.

Igliaukos Šv. Kazimiero birželio 23 d.

8 val.

birželio 24 d.

8 val.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies birželio 24 d.

8 val.

birželio 25 d.

8 val.

Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo birželio 25 d.

8 val.

birželio 26 d.

8 val.

Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio birželio 26 d.

8 val.

birželio 27 d.

8 val.

Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II birželio 27 d.

8 val.

birželio 28 d.

8 val.

Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės birželio 28 d.

8 val.

birželio 29 d.

8 val.

Prienų Kristaus Apsireiškimo birželio 29 d.

8 val.

birželio 30 d.

8 val.

Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies birželio 30 d.

8 val.

liepos 1 d.

8 val.

Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo liepos 1 d.

8 val.

liepos 2 d.

8 val.

Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų liepos 2 d.

8 val.

liepos 3 d.

8 val.

Šakių Šv. Jono Krikštytojo liepos 3 d.

8 val.

liepos 4 d.

8 val.

Kybartų Eucharistinio Išganytojo liepos 4 d.

8 val.

liepos 5 d.

8 val.

Virbalio Šv. arkangelo Mykolo liepos 5 d.

8 val.

liepos 6 d.

8 val.

Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo liepos 6 d.

8 val.

liepos 7 d.

8 val.

Alvito Šv. Onos liepos 7 d.

8 val.

liepos 8 d.

8 val.

Bartninkų Šv. apaštalų     Petro ir Pauliaus liepos 8 d.

8 val.

liepos 9 d.

8 val.

Alytaus Šv. Kazimiero gruodžio 1 d.

8 val.

gruodžio 2 d.

8 val.

Išlaužo Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos gruodžio 2 d.

8 val.

gruodžio 3 d.

8 val.