NENUTRŪKSTAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE (gegužės 4 d. – gegužės 31 d.)

Bažnyčia

Adoracijos pradžia

Adoracijos pabaiga

Aleksoto Šv. Kazimiero

gegužės 4 d.

8 val.

gegužės 5 d.

8 val.

Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo

gegužės 5 d.

8 val.

gegužės 6 d.

8 val.

Tabariškių Kristaus Karaliaus

gegužės 6 d.

8 val.

gegužės 7 d.

8 val.

Garliavos Švč. Trejybės

gegužės 7 d.

8 val.

gegužės 8 d.

8 val.

Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio gegužės 8 d.

8 val.

gegužės 9 d.

8 val.

Alytaus Šv. Kazimiero

gegužės 9 d.

8 val.

gegužės 10 d.

8 val.

Alytaus Šv. Angelų Sargų

gegužės 10 d.

8 val.

gegužės 11 d.

8 val.

Alytaus Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos

gegužės 11 d.

8 val.

gegužės 12 d.

8 val.

Liškiavos Švč. Trejybės gegužės 12 d.

8 val.

gegužės 13 d.

8 val.

Veisiejų Šv. Jurgio gegužės 13 d.

8 val.

gegužės 14 d.

8 val.

Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų gegužės 14 d.

8 val.

gegužės 15 d.

8 val.

Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės gegužės 15 d.

8 val.

gegužės 16 d.

8 val.

Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II gegužės 16 d.

8 val.

gegužės 17 d.

8 val.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies gegužės 17 d.

8 val.

gegužės 18 d.

8 val.

Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio gegužės 18 d.

8 val.

gegužės 19 d.

8 val.

Igliaukos Šv. Kazimiero gegužės 19 d.

8 val.

gegužės 20 d.

8 val.

Prienų Kristaus Apsireiškimo gegužės 20 d.

8 val.

gegužės 21 d.

8 val.

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos gegužės 21 d.

8 val.

gegužės 22 d.

8 val.

Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų gegužės 22 d.

8 val.

gegužės 23 d.

8 val.

Slavikų Šv. Onos gegužės 23 d.

8 val.

gegužės 24 d.

8 val.

Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo gegužės 24 d.

8 val.

gegužės 25 d.

8 val.

Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo gegužės 25 d.

8 val.

gegužės 26 d.

8 val.

Šakių Šv. Jono Krikštytojo gegužės 26 d.

8 val.

gegužės 27 d.

8 val.

Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo gegužės 27 d.

8 val.

gegužės 28 d.

8 val.

Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo gegužės 28 d.

8 val.

gegužės 29 d.

8 val.

Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo gegužės 29 d.

8 val.

gegužės 30 d.

 8 val.

Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų gegužės 30 d.

8 val.

gegužės 31 d.

8 val.