PAL. JURGIO MATULAIČIO MIRTIES – GIMIMO DANGUI LITURGINIS MINĖJIMAS | SAUSIO 27 D.