Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai 2022 m. liepos 9-17 d.

MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
2022 m. liepos 9-17 d.
 

NUGALĖK PIKTA GERUMU (Rom 12,21)

P R O G R A M A

 

Liepos 9 d., šeštadienis

ATLAIDŲ IŠVAKARĖS

Meldžiamės už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, atlaiduose tarnaujančius 

18.00 val. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 

Liepos 10 d., sekmadienis

PADĖKOS DIEVUI UŽ MALONES DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones 

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.30 val. – katechezė Bazilikoje

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje

13.00 val. – liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones

13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode

15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 11 d., pirmadienis
BENDRAJAM GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA

Meldžiamės už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus 

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.30 val. – katechezė Bazilikoje

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje

13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode

13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje

15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 

Liepos 12 d., antradienis

KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius 

(Liepos 12 – 16 d. programa tokia pat, kaip liepos 11 d.)

 

Liepos 13 d., trečiadienis
ŠVIETIMO IR ŽINIASKLAIDOS DARBUOTOJŲ DIENA

Meldžiamės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus

 

Liepos 14 d., ketvirtadienis
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

 

Liepos 15 d., penktadienis.
MEDIKŲ, SLAUGYTOJŲ IR LIGONIŲ DIENA

Meldžiamės už medikus ir slaugytojus, už  ligonius ir neįgaliuosius

 

Užtarimo maldos vakaras

18.00 val. – šv. Mišios

19.00 val. – užtarimo malda ir šlovinimas

 

Liepos 16 d., šeštadienis
ARTIMO MEILĖS LIUDYTOJŲ DIENA

Meldžiamės už Caritas narius, socialinius darbuotojus, savanorius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus

Iškilmių vigilija

Maldos budėjimas prieš pagrindinę atlaidų dieną

17.15 – Šv. Rožinis

18.00 – Šv. Mišios

19.00 – Švč Sakramento adoracija ir šlovinimas

20.30 – Valandų liturgijos Vakarinė

liepos 17 d., sekmadienis
ŠEIMŲ SEKMADIENIS

Meldžiamės už katalikiškas šeimas, už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus, turinčias ligų ir priklausomybių paveiktus narius

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.30 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais

13.45 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode

14.15 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 

Sekmadieniais (liepos 10 d. ir liepos 17 d.):

  • Ryto šv. Mišios Bazilikoje  – 8.00 ir 9.30 val.

Visomis atlaidų dienomis:

  • Vakaro šv. Mišios Bazilikoje 18.00 val.
  • Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkai laukiami nuo 10.00 iki 17.00 val.
  • Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus lankytojų laukia nuo 10.00 iki 17.00 val.