Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai | 2020 m. liepos 5–12 d.

MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
2020 m. liepos 5–12 d.

Viską matuoti Evangelijos mastu (Pal. J. Matulaitis) 

P R O G R A M A

 Liepos 5 d., sekmadienis

PADĖKOS DIEVUI UŽ MALONES IR TARNYSTĖS ARTIMO MEILEI DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones. Kartu su Caritas nariais meldžiame ištvermės tikėjimo ir artimo meilės liudytojams

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 6 d., pirmadienis. Alytaus dekanato diena
MALDOS UŽ LIETUVĄ DIENA

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios
– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

(Liepos 7–10 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos  6 d.)

Liepos 7 d., antradienis. Aleksoto ir Prienų dekanatų diena
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius.

Liepos 8 d., trečiadienis. Šakių dekanato diena
BENDRAJAM GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA

Meldžiamės už švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus, socialinius darbuotojus ir savanorius, Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus

Liepos 9 d., ketvirtadienis. Lazdijų dekanato diena
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

Liepos 10 d., penktadienis. Vilkaviškio dekanato diena
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA

Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, už kenčiančius dėl dabartinės pandemijos, už medikus ir visus, kurie gydo ir slaugo sergančiuosius

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios
– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje
18.00 val. – šv. Mišios

Liepos 11 d., šeštadienis. Marijampolės dekanato diena
EUCHARISTIJOS DIENA IR
 IŠKILMIŲ VIGILIJA

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios
– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos

15.00 val. – 21.00 val. Švč Sakramento Adoracija Bazilikoje
18.00 val. – šv. Mišios

liepos 12 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA – ŠEIMŲ SEKMADIENIS

Meldžiamės už katalikiškas šeimas, už šeimas, auginančios paauglius, turinčias ligų ir priklausomybių paveiktus narius

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
– pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Sekmadieniais:

Ryto šv. Mišios Bazilikoje: liepos 5 d. – 8.00, 9.30 ir 11.00 val.; liepos 12 d. – 8.00 ir 9.30 val.

Visomis atlaidų dienomis:

Vakaro šv. Mišios Bazilikoje 18.00 val.

Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkai laukiami nuo 10.00 iki 17.00 val.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia nuo 10.00 iki 17.00 val.