Pradedama registracija į nuotolinius pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui kursus

Šis pasiruošimas yra skirtas tiems suaugusiems, kurie gyvena užsienyje ir kurių sutarta Santuokos sakramento priėmimo vieta yra Vilkaviškio vyskupijos parapijos.

Susitikimus koordinuoja ir veda Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro darbuotojai ir specialiai tam suburta komanda.
Katechezės vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje.
Pasirengimo pradžia nuo 2023 m. vasario 1 d.

Registruojantis pateikti šiuos dokumentus:

– Krikšto sakramento pažymos kopiją; (tinka Jūsų per Krikštą gautas pažymėjimas);

– Klebono siuntimą. Siuntimą išduoda klebonas, kurio parapijoje yra sutartas Santuokos priėmimas. Siuntimą reikia pristatyti iki susitikimų pradžios. Siuntimą gali perduoti klebonas ar pats kandidatas. Siuntimą galima atsiųsti į Parapinės katechezės centrą adresu sakramentai@vk.lcn.lt arba pristatyti į Vilkaviškio vyskupijos Kuriją kun. Linui Baltrušaičiui;

– Užpildyti registracijos anketą internete. Registracijos anketą rasite pagal šią nuorodą:  https://forms.gle/scsWmyca8oaKZfKFA

– Registracija vyks iki 2023 m. sausio 27 d.

Programos trukmė – 4 mėnesiai (16 susitikimų) iki gegužės mėn. vidurio. Vieno susitikimo trukmė iki 1,5 val.

Prašome prie šių mokymų prisidėti auka už visą katechezės laiką 30 – 50 eurų vienam asmeniui (aukos yra skiriamos apmokėti kursų rengimo išlaidas). Aukas prašome pervesti į Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro sąskaitą LT43 7044 0901 0094 7950 pavedimo paskirtyje nurodant „auka Sutvirtinimo programai“

Baigus katechezės programą bus išduodama kursų baigimo pažyma. Viena pažymos kopija siunčiama parapijos klebonui, kuris išdavė siuntimą, kita – kursų dalyviui.

Papildoma informacija teikiama tel. +370 674 54153 referentė Lina Mažeikaitė. arba el. paštu sakramentai@vk.lcn.lt