Šeimų stovykla Kryžiuose

Liepos 4 – 6 d. Kryžiuose prie Dusios ežero vyko tradicinė šeimų stovykla. Kasmet šeimas stovyklauti svetingai priima Metelių klebonas, Lazdijų dekanas kan. V. Prajara. Daugiausia šeimų atvyko iš Marijampolės, bet buvo ir iš Prienų, Vilniaus – šeimos su įvairaus amžiaus vaikais: nuo kelių mėnesių kūdikių iki studentų (viso 63 dalyviai). Stovyklautojai įsikūrė palapinėse prie ežero, meldėsi Kryžių koplyčioje, drauge gaminosi maistą, žaidė, vakarojo prie laužo, maudėsi ir plaukiojo valtimi ežere, bendravo su svečiais.

Šeštadienio popietę sutuoktinių pora iš Kauno – Živilė ir Mindaugas Adviloniai kalbėjo apie bendrystę ir bendruomenes. Živilė kaip sociologė paaiškino bendruomenių kūrimosi dėsningumus, o Mindaugas, pasiremdamas Šventuoju Raštu ir praktine patirtimi Dievo Motinos šeimų bendruomenėje, pristatė šį ir kitus katalikiškų šeimų judėjimus. Vakare apie savo patirtį liudijo šeima iš Molėtų – Giedrė ir Virginijus Šironai, kurių šeimoje augo šeši savi ir keletas globojamų vaikų. Jų šeimai labai padėjo tikėjimas, vertybių ugdymas, aktyvi veikla: žygiai pėsčiomis ir dviračiais, orientacinis sportas, šaudymas iš lanko (net šį savaitgalį dalyvauja varžybose). Abi poros savanoriškai rengia sužadėtinių poras Santuokos sakramentui, turi kitų įsipareigojimų bendruomenėse.

Sekmadienį visi dalyvavo Kryžiuose vykusių Šv. Petro ir Pauliaus atlaidų šventime: klierikas Linas su jaunimu įsijungė į liturgiją, kiti meldėsi, klausėsi kardinolo S. Tamkevičiaus homilijos apie apaštalų pavyzdį kuriant Bažnyčią. Pavakare atvykusi dr. N. Liobikienė suaugusiems kalbėjo apie pavojus šeimai ir jų įveikimo būdus, dalinosi savo ilgamete darbo su šeimomis patirtimi. Stovyklautojus aplankė keletas šeimų iš Marijampolės, įveikusios 10 kilometrų piligrimų kelio atkarpą iki Kryžių šventovės.

Pirmadienį dr. N. Liobikienė bendravo su jaunimu, kur jie galėjo pasikalbėti apie pasirengimą šeimai, asmenybės brendimą, lytiškumą. Valstybės dienos proga su šeimomis švęsti Eucharistiją atvyko buvęs Prienų vikaras Vitalij Volodkovič, susibičiuliavęs su jaunimu, kuris aktyviai dalyvavo liturgijoje, giedojo. Homilijoje atkreiptas dėmesys į tautos sandorą su Dievu, išgydymo ir malonės poreikį.

Šeimos išsiskirstė, išsinešdamos bendrystės su panašiai mąstančiais patirtį ir norą vėl susitikti.

 

Lina Braukylienė,
Marijampolės dekanato Šeimos centras