Suaugusiųjų katechezė Vilkaviškio vyskupijoje 2020

Vilkaviškio vyskupijoje suaugusieji (virš 18 metų) įkrikščionijimo sakramentams, kaip ir pernai, bus ruošiami pagal Katechumenato programą organizuotose grupėse. Mūsų vyskupijoje bus renkamos keturios tokios grupės: Alytuje, Garliavoje, Marijampolėje ir Šakiuose.

Pasiruošimas visose keturiose vietose prasidės jau netrukus ir tęsis iki Šv. Velykų. Visus suaugusiuosius norinčius ruoštis Įkrikščioninimo sakramentams ar pagilinti tikėjimą kviečiame kreiptis į norimą grupę ir kuo greičiau užsiregistruoti.

Suaugusiųjų katechumenato centrų informacija:

  • Alytaus – Šv. Kazimiero bažnyčioje: Atsakingas asmuo už registraciją: kun. Rytis Baltrušaitis; tel. nr. 860324747; tel. nr: 868362143; el. p.: katechezealytuje@gmail.com. Grupelė pradės rinktis nuo rugsėjo 15 d.
  • Aleksoto – Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje: Atsakingas asmuo už registraciją: Ramunė Kuprienė; tel. nr: 8 615 88600; tel. nr: 869816088; p.: r.kupriene@gmail.com; gintaras.urbstas@gmail.com . Grupelė pradės rinktis nuo spalio 13 d.
  • Marijampolės – Šv. Šeimos seserų kongregacijos namuose: Atsakingas asmuo už registraciją: ses. Inga Lienytė SF; tel. nr:862283988; p.: gilinktikejima@gmail.com. Grupelė pradės rinktis nuo spalio 7 d.
  • Šakių – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje: Atsakingas asmuo už registraciją: Jolita Prasauskaitė; tel. nr. 863168131; el. p.: parapijasakiu@gmail.com. Grupelė pradės rinktis nuo spalio 1 d.

Mūsų katechumenato centruose sakramentams gali ruoštis tik mūsų vyskupijoje gyvenantys tikintieji, kurie prieš kreipiantis į katechumenato centrą registracijai, gavo savo parapijos klebono siuntimą.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija