Suaugusiųjų (sužadėtinių) rengimas Sutvirtinimo sakramentui

Suaugusieji, kurie ruošiasi priimti Santuokos sakramentą 2021 m. ir nėra priėmę tik Sutvirtinimo sakramento, yra kviečiami pasirengti jam nuotoliniu būdu. Pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui katechezėse gali dalyvauti tik Vilkaviškio vyskupijos parapijose gyvenantys asmenys ir/ar ne daugiau nei 1 metai išvykę į užsienį asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta iki išvykimo buvo Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje.

Susitikimus koordinuoja ir veda Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro darbuotojai ir specialiai tam suburta komanda.

Katechezės vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje su galimybe, jei pandeminė situacija leis, užbaigti kursus gyvuose susitikimuose.

Bus organizuojamos dvi katechezės grupės. Pirmoji prasidės nuo vasario 18 d. (ketvirtadieniais nuo 18.30 val.) , antroji nuo kovo 3 d. (trečiadieniais nuo 18.30 val.).

Registruojantis pasiruošimui Sutvirtinimo sakramentui būtina sutarti su savo gyvenamosios vietos parapijos klebonu dėl siuntimo. Parapijos klebonas užpildytą siuntimo formą iki katechezės pradžios turi atsiųsti į Parapinės katechezės centrą adresu sakramentai@vk.lcn.lt arba pristatyti į Vilkaviškio vyskupijos Kuriją kun. Linui Baltrušaičiui (siuntimo formą rasite čia – Suaugusiųju siuntimas ruoštis Sutvirtinimui). Asmuo, kuris nori dalyvauti pasiruošimo katechezės programoje turi pats užpildyti registracijos anketą internete. Pildant registracijos anketą reikia prisegti Krikšto pažymėjimo kopiją. Registracijos anketą rasite pagal šią nurodą: https://forms.gle/6GUbC9YfeVa2k1pq7

Registracija vyks į pirmąją grupę iki vasario 16 d. Į antrąją grupė iki kovo 1 d.

Programos trukmė – 3 mėnesiai (12 susitikimų). Vieno susitikimo trukmė iki 1,5 val.

Rekomenduojama auka už visą katechezės laiką 30 – 50 eurų vienam asmeniui (aukos yra skiriamos apmokėti kursų rengimo ir metodinės medžiagos išlaidas). Aukas prašome pervesti į Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro sąskaitą LT43 7044 0901 0094 7950 pavedimo paskirtyje nurodant „auka Sutvirtinimo programai“

Baigus katechezės programą bus išduodama kursų baigimo pažyma. Viena pažymos kopija siunčiama parapijos klebonui iš kurios gavome sutikimą, kita – kursų dalyviui.

Sutvirtinimo sakramento priėmimo datos bus suderinamos katechezės metu, kai bus žinomas Sutvirtinimo sakramento teikimo grafikas, besiruošiančių santuokos datos bei galimybė Sutvirtinimo sakramentą priimti.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-674-54153 referentė Lina Mažeikaitė. arba el. paštu sakramentai@vk.lcn.lt