Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose | 2020 m. rugpjūčio 14-22 d.

                 PROGRAMA

Rugpjūčio 14 d., penktadienis

Atlaidų atidarymas. Jaunimo vakaras

18 val. šv. Mišios.

Rugpjūčio 15 d., šeštadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena

Rugpjūčio 16 d., sekmadienis

Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., pirmadienis

Šeimų diena

Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., antradienis

Kunigų ir vienuolių diena

Alytaus dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., trečiadienis

Caritas diena

Molėtų dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., ketvirtadienis

Padėka Dievui už kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę, minint gimimo 100-ąsias metines

Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 22 d., šeštadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena

Elektrėnų dekanato diena

 

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val. ir nuo 17.30 val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 11–15.30 val.

 

Parengta pagal pivasiunai.lt