Trijų Karalių šventė Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčia tampa ne tik dvasinio, bet ir kultūrinio miestelio gyvenimo traukos objektu.

Sausio 6-ąją – Trijų Karalių šventės dieną – po Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas kun. Renaldas Janušauskas, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos mokytojos ir mokiniai pradžiugino parapijiečius šešėlių teatro vaidinimu  “Kelyje prie prakartėlės“. Vaikai su mokytoja ir vargonininke Audrone Pranckevičiene giedojo, o mokytojos vaidino. Pasak A. Pranckevičienės, „visi mes esame apdovanoti talentais, tik ne visi tuo pasidalijame. Šios mokyklos mokytojos turi ne tik talentą mokyti vaikus, bet ir režisuoja, vaidina, groja, dainuoja…“ Ypač stebino mokytojos Livijos Margelienės artistiškumas, gebėjimas keisti balsus. O šešėlių teatras – tai tikra, dar neregėta naujiena krašto kultūriniame gyvenime.

Norisi pasidžiaugti, kad miestelio bendruomenės buriasi bendriems sumanymams, nori pradžiuginti kitus savo talentais, o ne veikia kiekviena atskirai…

Kazlų Rūdos parapijos informacija