Vienuolių – pašvęstojo gyvenimo diena

Vasario 2 dieną, šeštadienį, (per Grabnyčias) Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje bus švenčiama vienuolių – pašvęstojo gyvenimo diena. Susirinks vienuoliai ir vienuolės iš visos Vilkaviškio vyskupijos.

Nuoširdžiai kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti 11 valandos Eucharistijoje, kuriai vadovaus mūsų vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila.