Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos ir Parapinės katechezės centrai kviečia į tėvų katechezės komandos mokymus

Baigiantis mokslo metams stebime, kad dideli būriai vaikų ir jaunimo priima Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Parapijų kunigai džiaugiasi, kad vaikai ir jaunimas gilinasi į tikėjimo tiesas ir eina pilnutinio krikščioniško gyvenimo link. Tačiau ši idilė greitai baigiasi, nes po sakramentų priėmimo tik vienas kitas vaikas lieka Bažnyčioje. Katechetų komandose nuolat svarstome, ką daryti, kad daugiau vaikų aktyviai gyventų tikro krikščionio gyvenimą, dalyvaudamas sakramentiniame Bažnyčios gyvenime. Išvada: jei norime, kad vaikai dalyvautų bažnytiniame gyvenime, turime evangelizuoti tėvus. Nuo tėvų tikėjimo gilumo ir požiūrio į Bažnyčią priklauso, ar jie su savo atžalomis dalyvaus Bažnyčios gyvenime. Gali kilti klausimas, kaip dirbti su tėvais, ką jiems dėstyti, kad būtų aktualu. Mūsų tikslas – padėti tai padaryti, pakviečiant aktyvius žmones iš parapijų, kuriose norėtų organizuoti tėvų katechezes. Žmonių grupė praeitų formaciją ir mokymus, kurių metu būtų ruošiami darbui su tėvais, o lygiagrečiai savo parapijose organizuotų tėvų katechezes. Mokymuose būtų dėstoma andragogikos, teologijos, katechetikos, retorikos ir kitų svarbių dalykų. Esame surinkę žmonių komandą, kuri turi patirties darbe su tėvais, kurių vaikai ruošiasi sakramentams. Ši komanda yra pasiruošusi vesti mokymus vieną kartą per mėnesį, o tai pat važiuoti į parapijas padėti mokymuose dalyvaujantiems žmonėms.

Organizuojami vienos dienos seminarai vieną kartą per mėnesį nuo rugsėjo iki gegužės mėn. 30-ties žmonių grupei. Kviečiame iš vyskupijos parapijų po kelis žmones, kurie nori ir mato prasmę dirbti su tėvais bei gali įsipareigoti dalyvauti visuose mokymuose bei organizuoti tėvų katechezes savo parapijoje. Seminarų metu pateikiama mokomoji teorinė ir praktinė medžiaga, kuri padės dirbti su tėvais.

 

Katechezių tėveliams mokymų planas 2019/2020 m.

Mokymų data Tema
1. 2019 rugsėjo 28 d. Susipažinimas, įvadas: kaip kalbėti suaugusiems? kas yra katechezė? tėvų vaidmuo vaiko tikėjimo kelionėje?
2. 2019 spalio 26 d. Ar mano tikėjimo žinios pakankamos? Ką reiškia tikėti? Dievo įvaizdžiai.
3. 2019 lapkričio 23 d. Šventasis Raštas. Kaip išgyventi adventą ir kokia tikroji šv. Kalėdų prasmė?
4. 2020 sausio 4 d. Dvasinis gyvenimas: kas yra krikščioniškas dvasingumas? atsivertimas, malda, dvasinis vadovavimas, rekolekcijos, pasninkas.
5. 2020 vasario 1 d. Sakramentai.
6. 2020 vasario 29 d. Nuodėmė ir Sutaikinimo sakramentas.
7. 2020 kovo 28 d. Bažnyčia – pastatas ar tikinčiųjų bendruomenė. Esi kviečiamas tapti aktyvius jos nariu.
8. 2020 balandžio 25 d. Tikėjimo šventimas šeimoje ir Eucharistijos sakramentas (kviečiamos tikinčios šeimos liudyti savo gyvenimo).
9. 2020 gegužės 16 d. Refleksija: mokymo vertinimas, pasiūlymų teikimas komandai, šventimas.

 Registracija į mokymus vyksta iki 2019 m. rugsėjo 26 d. tel. 8-674-54153 arba el. paštu sakramentai@vk.lcn.lt