Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai (2024 liepos 6-14 d.)

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai

MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
2024 m. liepos 6-14 d.

 „KAD NEI VIENA DIENA NEPRAEITŲ BE MALDOS“  (Pal. Jurgis)

 

P R O G R A M A

Liepos 6 d., šeštadienis

ATLAIDŲ IŠVAKARĖS

Meldžiamės už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, atlaiduose tarnaujančius

18.00 val. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 

Liepos 7 d., sekmadienis

PADĖKOS DIEVUI UŽ MALONES DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones

11.00 val. Katechezė Bazilikoje
11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje

12.00 val. Šv. Mišios Bazilikoje

13.00 val. Liudijimai apie Palaimintojo užtarimu patirtas malones

13.30 val. Agapė Marijonų vienuolyno sode

15.00 val. Švč. Sakramento adoracija pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 8 d., pirmadienis.
MALDOS UŽ TARNAUJANČIUS BENDRAJAM GĖRIUI DIENA

Meldžiamės už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus 

11.00 val. Katechezė Bazilikoje

11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. Šv. Mišios Bazilikoje

13.00 val. Agapė Marijonų vienuolyno sode

14.00 val. Užtarimo malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje

15.00 val. Švč. Sakramento adoracija pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 

Liepos 9 d., antradienis.

MALDOS UŽ JUDĖJIMUS IR BENDRUOMENES BAŽNYČIOJE DIENA

Meldžiamės už tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius

(Liepos 9 – 13 d. programa tokia pat, kaip liepos 8 d.)

 

Liepos 10 d., trečiadienis.
MALDOS UŽ ŠVIETIMO IR ŽINIASKLAIDOS DARBUOTOJUS DIENA  

Meldžiamės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus

  

Liepos 11 d., ketvirtadienis.
MALDOS UŽ KUNIGUS IR PAŠVĘSTUOSIUS DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius 

 

Liepos 12 d., penktadienis.
MALDOS UŽ MEDIKUS, SLAUGYTOJUS IR LIGONIUS DIENA

Meldžiamės už medikus ir slaugytojus, už  ligonius ir neįgaliuosius

Vidinio išgydymo pamaldos

Meldžiamės už įvairių negalių ir priklausomybių varginamus ir jų artimuosius

18.00 val. Šv. Mišios

19.00 val. Užtarimo malda ir šlovinimas

 

Liepos 13 d., šeštadienis.
MALDOS UŽ ARTIMO MEILĖS LIUDYTOJUS DIENA

Meldžiamės už „Carito“ narius, socialinius darbuotojus, savanorius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus

IŠKILMIŲ VIGILIJA 

Švč. Mergelės Marijos, Maldos Mokytojos, vakaras su bendruomene „Gloriosa Trinita“ – Maldos budėjimas prieš pagrindinę atlaidų dieną

19.00 val. Šv. Mišios

21.00 val. Agapė
22.00 val. Šviesos kelias su Švč. Sakramentu miesto gatvėmis

23.00 – 7.30 val. Švč. Sakramento adoracija Bazilikoje

liepos 14 d., sekmadienis

MALDOS UŽ TAIKĄ SEKMADIENIS

Meldžiame taikos pasaulyje, ypač Ukrainoje ir Šv. Žemėje, taip pat taikos ir santarvės mūsų Tėvynėje, mūsų šeimose ir mūsų širdyse

11.00 val. Katechezė Bazilikoje
11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. Šv. Mišios

13.45 val. Agapė Marijonų vienuolyno sode

15.00 val. Švč. Sakramento adoracija pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 

Sekmadieniais (liepos 7 d. ir liepos 14 d.):

Ryto šv. Mišios Bazilikoje  – 8.00 ir 9.30 val.

Visomis atlaidų dienomis:

Vakaro šv. Mišios Bazilikoje –18.00 val. (išskyrus šeštadienį, liepos 13 d.)

Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkai laukiami nuo 10.00 iki 18.00 val.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus lankytojų laukia nuo 9.00 iki 16.00 val.