Žaliosios Šv. Roko parapija

KONTAKTAI

Žaliosios šv. Roko bažnyčia
Žaliosios g., Andriškių k., 70073 Vilkaviškio r.

Klebonija
Žaliosios g., Andriškių k., 70073 Vilkaviškio r.

Koplyčia kapinėse


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 11 val.
  • Šiokiadieniais – pagal susitarimą
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą (gegužės, birželio, spalio mėnesiais 16 val.)

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – sekmadieniais po šv. Mišių; po gegužinių ir birželinių pamaldų

Gegužinės pamaldos – – kasdien 16 val., sekmadieniais po šv. Mišių

Birželinės pamaldos – – kasdien 16 val., sekmadieniais po šv. Mišių

Rožinio malda – spalio mėnesį prieš šv. Mišias

ATLAIDAI

Šv. Roko – rugpjūčio 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Sopulingosios – rugsėjo 15 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Andriškiai, Biliūnai, Drebulinė, Gustaičiai, Iškartai, Klausučiai, Mierčiai ir Rumokai, Šūkliai ir Žalioji.

Žaliosios šv. Roko parapija ribojasi su Alvito, Didvyžių, Kybartų, Kudirkos Naumiesčio, Vilkaviškio ir Virbalio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Žaliosios Šv. Roko parapija
Juridinio asmens kodas 291313430
Adresas Žaliosios g., Andriškių k., 70073 Vilkaviškio r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT75 4010 0401 0003 1543


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ