Caritas

Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel./faks. +370 343 56338,  Tel. +370 655 16739
El. p. vvcaritas@gmail.com
Svetainė internete: vvcaritas.lt

Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Direktorius – kun. Gintaras Urbštas
Direktoriaus pavaduotoja – Giedrė Volff
Buhalterė – Giedrė Kazanavičiūtė

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas misija – liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Vilkaviškio vyskupijos parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas vizija – būti savanorius ir darbuotojus ar kitaip dalyvaujančius asmenis telkiančia (Vilkaviškio vyskupijos) bendruomene, kuri:

 • vienija bendruomenės narius, norinčius dirbti kartu dėl pažeidžiamų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų gerovės,
 • gyvena/veikia/įgyvendina karitatyvinės tarnystės tapatybę ir bendradarbiauja su Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje veikiančiais valstybiniais ir nevyriausybiniais juridiniais asmenimis.
 • karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybė. Taip pat ji įgalina veiksmingą krikščioniškosios bendruomenės liudijimą.

Kas yra „Caritas“?

„Caritas“ (lot. gailestingoji meilė) – tai tarptautinė katalikiška organizacija, turinti daug veidų. Tai:

 • tarptautinis pagalbos tinklas, kovojantis su skurdu visame pasaulyje;
 • organizacija, ginanti žmogaus teises ir besirūpinanti kiekvieno pagalbos prašančio orumo išsaugojimu, nepriklausomai nuo rasės, religijos, lyties ir tautybės;
 • bendruomenė, susitelkusi padėti, skatinanti žmogaus augimą ir vystymąsi, lydinti ir padedanti įveikti krizes, stiprinanti ir palaikanti, veikianti ir atjaučianti.

„Caritas“ yra pasaulinis judėjimas, dirbantis vardan teisingesnio ir geresnio pasaulio, įkvėpimo veiklai ieškantis Katalikų bažnyčios socialiniame mokyme.

Pirmoji „Caritas“ organizacija 1897 metais įsikūrė Vokietijoje, Freiburge. Netrukus šios organizacijos ėmė kurtis ir kitose šalyse. 1950 metais jos susijungė į „Caritas Internacionalis“ tinklą. Šiuo metu tinklas vienija 162 nacionalines „Caritas“ organizacijas, veikiančias 200 šalių.

Caritas padaliniai:

 • Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centras „Rūpintojėlis“
  Bažnyčios g. 42, LT-68309 Marijampolė
  M. tel. +370 655 16739
  El. p. pc.rupintojelis@gmail.com
  Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Tikslas: specialistai konsultantai teikia informacinę, psichologinę ir socialinę pagalbą  socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis ir jų šeimos nariams, seniems ir neįgaliems žmonėms ir kitiems asmenims, vykdo prevencinę švietėjišką veiklą.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas Kalvarijos vaikų dienos centras „Žiniukas“
Vasario 16-osios g. 48

LT-69210 Kalvarija
M. tel. +370 671 53943
El. p. sin.renata@gmail.com

Vizija – dienos centrą paversti traukos centru, skatinančiu vaikų laisvalaikio užimtumą bei socialinių įgūdžių ugdymą. Puoselėti vaikų ir jų šeimų dvasines vertybes.

Vadovė – Renata Jarimavičienė

DEKANATŲ CARITAS CENTRAI

Aleksoto dekanatas

Dekanas – kun. Gintaras Urbštas (Garliava)
Dekanato Caritas centro vedėjas – diak. Egidijus Cibauskas tel. +370 69927160

Alytaus dekanatas

Dekanas – g. kan. Arūnas Užupis (Alytus, šv. Angelų Sargų parapija)
Dekanato Caritas centro vedėja – Virginija Montvilaitė tel. +370 675 18053

Lazdijų dekanatas

Dekanas  –  kun. Nerijus Žvirblys (Lazdijai)
Dekanato Caritas centro vedėja – Onutė Juodkienė tel. +370 687 59771

Marijampolės dekanatas

Dekanas – kan. Deimantas Brogys (Šunskai)
Dekanato Caritas centro vedėja – Regina Jankauskienė te. +370 618 49138

Prienų dekanatas

Dekanas – kun. Vaidotas Labašauskas (Prienai)
Dekanato Caritas centro vedėja – Janina Vilkienė tel. +370 61588613

Šakių dekanatas

Dekanas – kan. Donatas Jasulaitis (Kudirkos Naumiestis)
Dekanato Caritas centro vedėja – Vilija Matulaitienė tel. +370 61493245

Vilkaviškio dekanatas

Dekanas – kun. Virginijus Gražulevičius (Vilkaviškis)
Dekanato Caritas centro vedėja – Gema Barkauskienė tel. +370 68730261

Vilkaviškio vyskupijos Caritas laukia ir Jūsų paramos:
AB SEB LT47 7044 0600 0782 6570
Nuoširdžiai dėkojame visiems, remiantiems mūsų vykdomą veiklą.

Globojami parapijiniai senelių globos namai:

 • VšĮ Kapčiamiesčio globos namai
 • VšĮ Kazlų Rūdos Socialinės paramos centro
 • VšĮ Marijampolės šv. Ark. Mykolo globos namai

Parapijose veikiantys „Carito“ vaikų dienos centrai:

Aleksoto dekanate

 • Šv. Kazimiero parapijoje

Alytaus dekanate

 • Alytaus šv. Kazimiero parapijoje

Marijampolės dekanate

 • Kazlų Rūdos Carito vaikų dienos centras „Šypsniukas“
 • Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų dienos centras
 • Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vaikų dienos centras „Dangaus vaikai“

Veikia dvi parapijinės labdaros valgyklos:

 • Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje
 • Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje