Statistika

Duomenys

2022 m.

Plotas

6 280 km2

Gyventojų

apie 290 000

Katalikų

apie 258 000

Parapijų

104

Koplyčių

25

Diecezinių kunigų

94

Kunigų vienuolių

2

Diakonai

5

Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų

2

Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų

75

Pakrikštyta

2 937

Paruošta Pirmajai Komunijai

2 447

Sutvirtinta

1 391

Sutuokta porų

468

Suteiktas Ligonių Sakramentas

4 291

Palaidota

5 009

Vilkaviškio vyskupijos kurijos duomenys