Šeimos centras

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras

J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel. +370 343 53552
El. p.  seimos.c@vk.lcn.lt

Priima:
pirmadieniais 13–17 val., antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9-17 val., išeiginės –penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis

Kuratorius – kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys
Direktorė – Diana Pukelienė
Programų koordinatorė – Laima Kuzmienė

 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS:

 • Palaiko ryšius su Lietuvos Šeimos centru,
 • Koordinuoja dekanatų Šeimos centrų veiklą, teikia jiems metodinę pagalbą,
 • Organizuoja seminarus, susitikimus, stovyklas,
 • Padeda savanoriams pasirengti darbui Šeimos centruose.

VEIKLOS TIKSLAS

 • Remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir palaikyti šeimą.

VEIKLOS UŽDAVINIAI

 • Rengti jaunimą krikščioniškam šeimos gyvenimui
 • Padėti šeimoms gyventi pagal krikščioniškos moralės principus
 • Organizuoti šeimų krikščionišką ir pedagoginį švietimą
 • Konsultuoti įvairiais šeimos gyvenimo klausimais
 • Burti šeimų grupes

PROGRAMOS IR VEIKLOS SRITYS

I. JAUNIMO RENGIMO ŠEIMAI IR LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS ,,PAŽINK SAVE“
Paskaitos, pokalbiai, diskusijos, naudojant videofilmus bei kitas priemones

II. SUŽADĖTINIŲ RENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

III. PAGALBA ŠEIMOMS
paskaitos tėvams mokyklose
Įvairios šeimų savišvietos, maldos ir savitarpio pagalbos grupės


INFORMACIJA SUŽADĖTINIAMS

Sužadėtiniai norintys dalyvauti pasirengimo Santuokos sakramento kursuose kviečiami registruotis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centre, pildant registracijos anketą internete.

Į šią anketą galite būti nukreipiami
nuskaitę šį QR kodą.

 • Užsiregistravusios poros bus nukreipiamos į artimiausias (pagal gyvenamą vietą) pasirengimo Santuokos sakramentui grupes.
 • Sužadėtinių rengimas yra vykdomas pagal 2006 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvirtintą, pasirengimo Santuokos sakramentui programą „Dviem yra geriau negu vienam… Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9-10)
 • Šią programą sudaro 8 temos. Ji įgyvendinama ne didesnėse, kaip 8 porų grupėse. Jos metu naudojama programai skirta metodinė medžiaga „Užrašai kūrybingiems pasimatymams“.
 • Visoje programoje privalo dalyvauti abu sužadėtiniai.
 • Primename, kad kreiptis į kunigą toje parapijoje, kurioje planuojate santuoką ir susitarti dėl santuokos datos, turite ne vėliau, nei likus 5 mėn. iki numatytos santuokos datos.
 • Norėdami užtikrinti gerą pasirengimą, prašome registruotis į kursus likus ne mažiau nei 4-5 mėnesiams iki santuokos.

Iškilus klausimams skambinti telefonais:
8 606 74481 – Diana
8 614 62621 – Laima
Arba rašyti el. paštu – vvsc.registracija@gmail.com

Santuokos sakramentą galima priimti:

 • sulaukus 18 metų;
 • nesant kitų kliūčių Bažnytinei santuokai;
 • pristačius Krikšto liudijimą, laisvo stovio pažymą ir priėmus Sutvirtinimo sakramentą;
 • išklausius kursus dekanato šeimos centre.

Reikalingi dokumentai:

 • Krikšto sakramento liudijimas;
 • Sutvirtinimo sakramento liudijimas;
 • leidimas tuoktis už parapijos ribų (jei tuokiamasi ne kurio nors besituokiančio parapijoje);
 • pažyma apie išklausytus pasirengimo santuokai kursus.

Bendradarbiai: VV Jaunimo centras, vyskupijos ir parapijų Caritas, Maltos ordinas , VV Katechetikos centras, Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdis, Moters veiklos centras, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Laikinos vaikų globos namai, šv. Šeimos vienuolijos seserys ir kiti savanoriai.

Rėmėjai: Renovabis, JAV Vyskupų konferencija, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Vilkaviškio vyskupijos kurija, Marijonų vienuolija, Marijampolės savivaldybė.