Dekanatai ir parapijos

Vilkaviškio vyskupijoje šiuo metu veikia 104 parapijos.

Vyskupijos teritorija padalinta į 7 dekanatus.