Kurija

P. Kriaučiūno g. 17, LT-68298 Marijampolė
Tel. +370 343 68651
Faks. +370 343 53231
El. p. kurija@vk.lcn.lt

Darbo laikas – šiokiadieniais 9–13 val.

Vilkaviškio vyskupas – Rimantas Norvila, el. p. vyskupas@vk.lcn.lt

Vyskupo generalvikaras – mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius, el. p. info@vk.lcn.lt
Kancleris – kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis, el. p. vkkurija@gmail.com
Sekretorė  – Daiva Kalvaitytė

Vilkaviškio vyskupijos kurija 1991 m. įsikūrė Marijampolėje  P. Kriaučiūno g. 17.
Tai architekto V. Landsbergio-Žemkalnio projektuotas ir prieš II Pasaulinį karą iškilęs pastatas, kuris buvo skirtas seniems kunigams.