Kunigai

KUNIGAI, TARNAUJANTYS PARAPIJOSE

Eil. nr. Kunigo vardas ir pavardė Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos
1. Kun. Arnas Abraitis 1968 02 21 * 1995 12 17 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos vikaras
2. Kun. Giedrius Bakūnas MIC 1973 02 09 * 2018 06 29 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas
3. Kan. Jonas Baliūnas 1960 06 18 * 1987 05 31 Metelių parapijos klebonas
Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės, (Kryžių) diecezinės šventovės rektorius
Lazdijų vicedekanas
4. Kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis 1983 09 24 * 2008 06 29

Sasnavos parapijos klebonas
Kurijos kancleris
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas
Parapijinės katechezės, tikybos mokymo ir religinio švietimo centro koordinatorius

5. Kun. teol. lic. Rimantas Baltrušaitis 1970 09 03 * 1995 12 17

Aukštosios Panemunės parapijos klebonas
Aleksoto vicedekanas
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas

6. Kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis Baltrušaitis 1977 09 20 * 2001 09 22 Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas
Nuolatinių diakonų ruošimo centro pastoracinės praktikos vadovas
7. Kun. Deividas Baumila 1987 09 30 * 2013 06 23 Vilkaviškio katedros vikaras
8. Kun. Kęstutis Bekasovas 1955 04 03 * 1978 05 28 Garliavos parapijos altarista-vikaras
9. Kan. dek. Deimantas Brogys 1960 02 09 * 1986 06 01 Šunskų parapijos klebonas 
Marijampolės dekanas
10. Kun. Romas Budrevičius 1978 11 03 * 2007 06 29

Sintautų parapijos klebonas

Slavikai

11. Kun. Arnas Budrius 1985 10 31 * 2014 01 26

Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras

Patašinės Šv. Kryžiaus parapijos administratorius

12. Kun. Gediminas Bulevičius 1957 02 15 * 1983 05 29 Pilviškių parapijos klebonas
Vilkaviškio vicedekanas
13. Kun. teol. lic. Žydrūnas Burnys 1976 08 06 * 2000 08 06

Veisiejų parapijos klebonas

Kapčiamiestis

14. Kun. teol. lic. Jonas Cikana 1974 08 07 * 2002 05 05

Kybartų parapijos klebonas
Kybartų pataisos namų kapelionas,

Marijampolės pataisos namų kapelionas

15. Kun. Gintautas Černauskas 1970 10 09 * 1996 12 15

Būdviečio parapijos klebonas
Sangrūda

Liubavas

16. Kun. teol. dr. Miroslav Dovda 1968 12 20 * 2001 06 17 Miroslavo parapijos klebonas
Santaika
Vilkaviškio vyskupijos tribunolo viceoficiolas
17. Kun. Alvydas Dvareckas 1967 04 13 * 1993 05 30 Bartninkų parapijos klebonas
Alksninė
18. Kun. teol. lic. Vitas Eidukaitis 1959 02 05 * 1990 05 27 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos altaristas
19. Kun. Juozas Fakėjavas 1976 03 24 * 2001 12 08

Zapyškio parapijos klebonas
Ežerėlis

Kačerginė

20. Kan. teol. lic. Virginijus Gražulevičius 1975 02 08 * 1999 03 21

 Vilkaviškio katedros administratorius

Lankeliškiai
Vilkaviškio dekanas

21. Kun. Dainius Gurevičius 1976 10 02 * 2003 05 31

Keturvalakių parapijos klebonas

Skardupiai

22. Prel. kan. Vytautas Gustaitis 1954 04 01 * 1981 05 31

Vilkaviškio katedros altarista

Kapitulos pirmininkas

23. Kun. Vytautas Juozas Insoda 1954 03 23 * 1980 06 01 Rokų parapijos klebonas
Margininkai
24. Mons. Leonas Jakimavičius 1961 03 17 * 1991 12 08 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos altarista
Rumbonių Švč. Trejybės parapijos klebonas
25. Kun. teol. lic. Renaldas Janušauskas 1976 12 02 * 2001 03 19  Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
26. Kun. Jaroslav Kalinovskij 1985 10 01 * 2016 05 28

Virbalio Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas

Žalioji

27. Kan. Donatas Jasulaitis 1958 06 09 * 1983 05 29 Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas
Žvirgždaičiai
Šakių dekanas
Vyskupijos ekonomas
Vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro rektorius
28. G. kan. bažn. t. lic. Egidijus Juravičius 1973 05 08 * 2000 03 19

Šventežerio parapijos klebonas

Rudamina
Vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas

29. Kun. Juozas Kaminskas 1955 08 18 * 1990 05 27 Kazlų Rūdos parapijos altaristas
30. Kun. Tautvydas Kapcevičius 1989 03 15* 2020 06 29  Alytaus Šv. Kazimiero parapijos vikaras
31. Kun. Juozas Klimavičius 1958 04 08 * 1985 04 14 Krokialaukio parapijos klebonas
32. Kun. Ričardas Kmitas 1972 10 24 * 1996 12 15

Lekėčių parapijos klebonas
Kretkampis
Žemoji Panemunė

Braziūkai

33. Kun. Petras Kražauskas 1942 06 29 * 1974 04 09 Aukštosios Panemunės parapijos altaristas
34. Kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys 1975 07 21 * 2000 03 19 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas
Vilkaviškio vyskupijos Tribunolo įgaliotinis
Vyskupijos Šeimos centro kuratorius
Pasišventusių našlių asociacijos kapelionas
„Tikėjimo ir šviesos” Marijampolės bendruomenės kapelionas
35. Kun. teol. lic. Audrius Kurapka 1974 02 19 * 2000 03 19

Pajevonio parapijos klebonas

Alvitas

Vištytis

36. Kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas 1968 03 19 * 1997 12 07 Prienų parapijos klebonas
Naujoji Ūta
Prienų dekanas
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Vyskupijos sielovados moderatorius
37. Kun. Arvydas Liepa 1965 05 03 * 1991 08 22 Gelgaudiškio parapijos klebonas
38. Kun. Arminas Lukoševičius 1984 09 05 * 2010 06 29 Tabariškių parapijos klebonas
Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas
39. Kun. Remigijus Maceina 1970 08 21 * 1995 06 04 Igliaukos parapijos klebonas
Gudeliai
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas
40. Kun. Valdemaras Mačys 1988 02 23 * 2018 06 29 Prienų parapijos vikaras
41. Kun. Gediminas Marcinkevičius 1967 09 02 * 1997 12 14
Ilguvos parapijos klebonas
Paežerėliai
Plokščiai
42. Kun. Paulius Marčiulionis 1972 05 13 * 1995 12 17

Seirijų parapijos klebonas
Krikštonys

43. Kun. Mindaugas Martinaitis 1978 10 04 * 2004 06 29 Alksnėnų parapijos klebonas
Didvyžiai
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas
44. Kun. Vytautas Antanas Matusevičius 1965 04 01 * 1992 05 31

Šakių parapijos klebonas
Šakių vicedekanas
Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas

45. Kun. Vytautas Mazirskas 1979 09 16 * 2004 06 29

Griškabūdžio parapijos klebonas
Barzdai

Nemirai
Vyskupijos Jaunimo centro vadovas

46. Kun. Antanas Mickevičius 1963 04 04 * 1991 04 07

Ąžuolų Būdos parapijos klebonas

Plutiškės

Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės
sąjūdžio pirmininkas

47. Kun. Eugenijus Naujalis 1964 02 03 * 1991 04 07 Lukšių parapijos klebonas
Sutkai
48. Kun. Alfredas Nėnius 1964 04 24 * 1988 05 29 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista
49. Prel. kan. Juozas Pečiukonis 1950 04 23 * 1978 05 28 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas
50. Kun. Rimas Pilypaitis 1976 09 25 * 2004 06 29

 Šlienavos parapijos klebonas

 

51. Kun. Jonas Povilaitis 1957 06 15 * 1999 03 21 Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
52. Kun. Stasys Puidokas MIC 1948 03 27 * 1978 05 28

Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos vikaras

53. Kun. Donatas Rolskis 1979 11 23 * 2005 05 08 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapija
54. Kun. Marius Rudzinskas 1980 06 22 * 2006 02 12 Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas
55. Kan. emer. muz. mgr. Gracijus Sakalauskas 1955 08 09 * 1979 05 27 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas
56. Kun. Vytautas Sakavičius 1965 04 30 * 1993 05 30

Kučiūnų parapijos klebonas

Šlavantai

57. Kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius Sikorskas 1970 04 11 * 2001 12 08

Išlaužo parapijos klebonas

Pakuonis
Kauno sakralinės muzikos direktorius

58. Kun. Valdas Simanaitis 1970 11 06 * 2001 06 17 Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas
Alytaus pataisos namų kapelionas
59. Kun. Rimantas Simanavičius 1968 03 27 * 2005 05 08 Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaras
Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas
60. Kun. Arūnas Simonavičius 1976 11 18 * 2001 06 17  Aukštosios Panemunės parapijos
61. G. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis 1969 09 29 * 1995 07 09 Aleksoto parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
62. Kun. Valdemaras Smulskis 1984 06 22 * 2011 06 19

Šeštokų parapijos klebonas
Krosna

Mindaugai

63. Kun. Kęstutis Sprangauskas 1974 02 05 * 1998 02 08 Gražiškių parapijos klebonas
64. Kun. Vaclovas Stakėnas 1934 05 24 * 1970 05 23 Kybartų parapijos altaristas
65. Kun. Kęstutis Stankevičius 1959 06 08 * 2001 06 17 Garliavos parapijos altaristas-vikaras
66. Kun. Zenonas Stepanauskas 1961 08 09 * 1988 05 29 Kaimelio parapijos klebonas
Sudargas
67. Kun. Gintautas Romualdas Steponaitis 1947 07 25 * 1975 04 27 Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapijos altarista
68. Kun. teol. lic. edukol. mgr. Vidmantas Striokas 1962 01 22 * 1993 05 30 Liškiavos parapijos klebonas
Marijampolės krašto skautų dvasios vadas
69. Kun. teol. lic. Gintaras Urbštas 1973 08 15 * 1997 08 15 Garliavos parapijos klebonas
Aleksoto dekanas
Vyskupijos Caritas direktorius
Vilkaviškio vyskupijos Tribunolo įgaliotinis
70. G. kan. Arūnas Užupis 1961 01 30 * 1995 12 17 Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas
Ūdrija
Alytaus dekanas
Alytaus apskrities ligoninės kapelionas
71. Kun. Virginijus Vaitkus 1962 05 24 * 1990 09 07 Gižų parapijos klebonas
72. Kun. Andrius Vaitkūnas 1982 05 26 * 2007 06 29

Paluobių Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas

Bagotoji

73. Kun. Darius Vasiliauskas 1971 01 04 * 1995 12 17 Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas
Daukšiai
Patilčiai
74. Kun. Artūras Vaškevičius 1979 12 23 * 2006 06 29

Leipalingio parapijos klebonas
Gerdašiai

75. Kun. Rimantas Venslova 1971 01 31 * 1995 12 17

Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos klebonas
Akmenynai 

76. Kun. filos. lic. Remigijus Veprauskas 1965 04 07 * 1994 05 29

Balbieriškio parapijos klebonas

Šilavotas

77. Kun. Romualdas Vitkovskis 1977 01 09 * 2005 05 08 Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras
78. Kun. Vitalij Volodkovič 1983 04 25 * 2012 06 29 Pakuonio parapijos klebonas
79. G. kan. Kęstutis Vosylius 1964 12 14 * 1991 04 07

Veiverių parapijos klebonas
Pažėrai

80. Kan. Valius Zubavičius OP 1959 04 09 * 1987 09 08 Aleksoto parapijos klebonas
81. Kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis 1960 09 10 * 1989 05 28 Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijos rezidentas
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Marijampolės kolegijos kapelionas
82. Kun. teol. lic. Algirdas Žukauskas 1967 04 15 * 1993 05 30 Kalvarijos parapijos klebonas
Marijampolės vicedekanas
83. Kan. Raimundas Žukauskas 1959 09 17 * 1985 04 14 Simno parapijos klebonas
Alytaus vicedekanas
84. G. kan. teol. lic. Nerijus Žvirblys 1978 04 07 * 2002 05 05 Lazdijų parapijos klebonas
Lazdijų dekanas
Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapelionas

KUNIGAI, NEPRISKIRTI ATSKIROMS PARAPIJOMS


Eil. nr. Kunigo vardas ir pavardė Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos
1. Kun. teol. lic. Jordanas Kazlauskas 1965 06 13 * 1995 06 04  
2. Mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius 1970 11 21 * 1995 12 17 Vyskupo generalvikaras
3. Kun. Albinas Paltanavičius 1955 04 26 * 1982 06 06  
4. Kun. Ignas Plioraitis 1932 12 06 * 1960 04 13 Gyvena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
5. Kun. Tadeus Vallian 1957 10 28 * 1985 04 14 Gyvena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
6. G. kan. literatūrolog. mgr. Valerijus Rudzinskas     1960 03 21 * 1985 04 14  
7. Kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras Kanapka   1960 04 10 * 1993 05 30 Panaros Dievo Gailestingumo koplyčios rektorius
8. Kun. Vytautas Kajokas 1971 07 05 * 1995 06 04  


KUNIGAI UŽ VYSKUPIJOS RIBŲ

Eil. nr. Kunigo vardas, pavardė, datos Gimęs * Pašventintas kunigu Pareigos, adresas
1. Kun. Remigijus Butkevičius 1975 05 26 * 2000 03 19

Lietuvos kariuomenės Sausumo pajėgų ir šv. Arkangelų kapelionatų kapelionas

Šv. Ignoto 6 LT-01144 Vilnius
Tel.: 8 5 211 39 13
Mob. tel.: 8 620 49 021
El. p.: remigijus.butkevicius@mil.lt

2. Kun. missiolog. dr. Virginijus Grigutis 1974 05 08 * 1999 03 21 Vokietijoje nuo 2014 m.
Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos kapelionas.Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld, Deutschland
Tel. +4915752544477
El. p. virginijus.grigutis@litauischesgymnasium.de
El. p. vgrigutis@gmail.com
3. Kun. Arvydas Jakušovas 1975 09 10 * 2001 06 17

Studijuoja Italijoje
Pontificio Collegio di San Casimiro,
Via Casalmonferrato 20, 00182 Roma, Italia
tel. +39-06-7025724

4. Kun. teol. lic. Saulius Kasmauskas 1972 12 14 * 1996 06 16

Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kapelionato kapelionas
Mob. 8 612 88132
El.p. saulius.kasmauskas@kam.lt

5. Kun. Jaunius Kelpšas 1960 10 13 * 1994 05 29

JAV nuo 2000 m.
Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapija. Nativity of the Blessed Virgin Mary

Lietuvių sielovada Čikagoje ir jos apylinkėse.

6812 S. Washtenaw Ave
Chicago, IL 60629
USA (JAV)
Tel. +1-773-776-4600
El. p. jauniusk@yahoo.com

6. Kun. teol. lic. Gediminas Keršys 1984 03 01 * 2008 06 29 Lietuvių sielovada Čikagoje ir jos apylinkėse. JAV nuo 2012 m.

Nativity of the Blessed Virgin Mary
6812 S. Washtenaw Ave
Chicago, IL 60629
USA (JAV)
Tel. +1-773-776-4600

El. p. gedisram@gmail.com

 

Neseniai mirę kunigai

Eil. nr. Kunigo vardas ir pavardė Gimęs * Pašventintas kunigu * Miręs Palaidotas
1. Kun. Jan Gavetskij 1962 03 28 * 1990 05 27 * 2024 02 20 Gardino parapinėse pranciškonų kapinėse
2. Kun. Kazimieras Skučas 1934 04 10 * 1965 04 14 * 2023 11 29 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčios šventoriuje
3. Kan. emer. Gvidonas Dovidaitis 1935 02 05 * 1964 03 25 * 2023 10 30 Lazdijų Šv. Onos bažnyčios šventoriuje
4. Kun. Remigijus Gaidys 1965 07 18 * 1991 02 24 * 2023 07 22 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios šventoriuje
5. Kun. Bronius Klemensas Paltanavičius MIC 1948 04 24 * 1980 06 01 * 2023 06 05 Marijampolės senosiose kapinėse
6. Kun. Jonas Alesius 1946 07 22 * 1977 05 22 * 2022 12 15 Kapčiamiesčio bažnyčios šventoriuje
7. Kan. Vytautas Prajara 1961 07 08 * 1987 05 31 * 2022 04 01 Metelių bažnyčios šventoriuje
8. Kun. Francas Kuklys 1970 04 02 * 2001 05 19 * 2021 11 06 Dieveniškėse
9. Vysk. emer. Juozas Žemaitis MIC 1926 08 30 * 1949 09 25 * 1989 03 18* 2021 10 05 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažosios bazilikos šventoriuje