Pašvęstas gyvenimas

Tai gyvenimas krikščionių vyrų ir moterų, kurie stengiasi gyventi panašiai, kaip gyveno žemėje pats Jėzus Kristus. O jis buvo skaistus, neturtingas ir klusnus. Pats Jėzus pasirenka ir pašaukia sau tuos, kuriuos nori, dovanodamas jiems galimybę būti visiškai atsidavus jam kaip Sužadėtiniui. Šis ryšys praturtina ir papuošia Bažnyčią šventumu, tokiu kaip šv. Benedikto ir šv. Skolastikos, šv. Pranciškaus ir šv. Klaros, šv. Teresės Avilietės ir šv. Kryžiaus Jono… Pašvęstasis gyvenimas tęsia Jėzaus veikimą pasaulyje ir yra pranašiškas būsimojo gyvenimo liudijimas visiems tikintiesiems.

Kad suprastume pašvęstojo gyvenimo svarbą krikščionių bendruomenei, pabandykime įsivaizduoti, kokia būtų Bažnyčia, jei nebūtų pašvęstųjų? Nukentėtų ne tik kai kurios labai vertingos tarnystės, bet pirmiausia pristigtų radikalaus Kristaus sekimo ženklo, kurio visiems labai reikia.

Bažnyčia yra tokia, kokią matome, nes joje yra žmonių, pasiruošusių atsisakyti visko, kas trukdo radikaliai sekti Kristumi. Pašvęstieji, vienuoline profesija prisiimdami Kristaus gyvenimo būdą – skaistų, neturtingą ir klusnų, nuolankų ir nuosaikų, nukreiptą į artimo meilę, tampa reikšmingu Bažnyčios elementu ir paradoksalia, tačiau kerinčia Dievo Karalystės pranašyste pasimetusiame pasaulyje.

http://www.vitaconsecrata.lt/pasvestasis-gyvenimas


Vilkaviškio vyskupijoje veikiančios pašvęstojo gyvenimo bendruomenės

  • Moterų:

-Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija (MVS)
-Šventosios Šeimos seserų kongregacija (SF)
-Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija (ACJ)
-Šv. Elzbietos seserų kongregacija (CSSE)
-Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE)


  • Vyrų:

-Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų (MIC) kongregacija


  • Pasauliečių pašvęstojo gyvenimo institutai:

-Pasauliečių pranciškonų ordinas
-Lietuvos dominikonų trečiasis ordinas


Bendras visų Lietuvoje veikiančių pašvęstojo gyvenimo bendruomenių puslapis – vitaconsecrata.lt