Katedros kapitula

Pirmininkas – prel. kan. Vytautas Gustaitis.

Nariai:kan. Valius Zubavičius OP, kan. Jonas Baliūnas, kan. Deimantas Brogys, kan. Donatas Jasulaitis, prel. kan. Juozas Pečiukonis, kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis.

Garbės kanauninkai: g. kan. Czesław Bagan (Elko vysk.), g. kan. Egidijus Juravičius, g. kan. Valerijus Rudzinskas, g. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis, g. kan. Arūnas Užupis, prel. g. kan. prof. teol. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS (Kn), g. kan. Kęstutis Vosylius, g. kan. Raimundas Žukauskas.

Kanauninkai emeritai: kan. emer. Gracijus Sakalauskas.


Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitula atkurta 1994 m. Pora metų vėliau patvirtintas jos statutas. Pagal šį dokumentą, kapitulos uždavinys yra atlikti iškilmingas liturgines apeigas Vilkaviškio katedroje, o taip pat vykdyti jai vyskupo pavestas užduotis. Kapitula yra viešasis juridinis asmuo. Ją šiuo metu sudaro 17 narių: aštuoni gremialiniai kanauninkai, kuriems priklauso visos funkcijos, ir aštuoni garbės kanauninkai.