Bažnytinis teismas

J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel. +370 343 922 20
Faks. +370 343 92715
El. p. tribunolas@vk.lcn.lt

Priima antradieniais 9–16 val.

Oficiolas – g. kan. bažn. t. lic. Egidijus Juravičius
Viceoficiolas – kun., bažn. t. lic., pastor. teol. dr. – Miroslav Dovda
Santuokos ryšio ir teisingumo gynėjas – kun. teol. lic. Audrius Kurapka
Teisėjai – kun. teol. lic. Virginijus Gražulevičius, kun. teol. lic. Renaldas Janušauskas, ses. bažn. t. lic. Lina Striokaitė SF, kun. teol. dr. Nerijus Vyšniauskas
Notarė – teol. lic. Alma Gurskienė
Įgaliotiniai – kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys, kun. teol. lic. Gintaras Urbštas

Vilkaviškio vyskupijos bažnytinis teismas nagrinėja visas šios vyskupijos santuokų negaliojimo, ginčo, bažnytinės teisės pažeidimų ir nusikaltimų bylas, išskyrus tas, kurios rezervuotos Romos Popiežiui arba Apaštalų Sosto tribunolams.