Jaunimo centras

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras

Bendoriaus g. 3, Marijampolė, LT68309
Tel. +370 671 88763
El. p. jaunimo.vvjc@gmail.com
Facebook ir Instagram paskyros: jaunimo.vvjc
Svetainė internete www.vvjc.lt

Priima 9–17 val., išeiginės – šeštadienis ir sekmadienis

Vadovas – kun. Vytautas Mazirskas
Referentas – m. vad. mgr. Aurimas Galianovas
Referentė – k. indstr. mgr. Rūta Jurkšaitė


Trumpa istorija:
VšĮ Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras (toliau VVJC) įsteigtas 1998 m. spalio 14 d. Steigėjas – Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC. VšĮ likviduota ir 2015 m. birželio 25 d. įsteigta religinė bendruomenė. Vadovaujasi Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos patvirtintais įstatais.

VVJC tikslas:
Auklėti vaikus ir jaunimą dorus, kilnios krikščioniškos dvasios, tvirto būdo, sveikus, sąmoningus žmones, naudingus piliečius savo kraštui ir pasaulio bendruomenei bei Mistiniam Kristaus Kūnui – Katalikų Bažnyčiai.

VVJC veiklos rūšys:
Papildomas mokymas (neformalus); jaunimo organizacijų veikla; sporto veikla; poilsio ir pramogų organizavimo veikla; leidyba. Veikia Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo sielovados taryba vadovaujama Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos. Ją sudaro vyskupijos dekanatų kunigai, įgalioti vyskupo, dalyvauti tarybos veikloje.

Jaunimo centro renginiai:
Lietuvos jaunimo dienos; Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena; lyderių, komunikacijos mokymai; piligriminiai žygiai; vaikų ir jaunimo vasaros stovykla; seminarai; rekolekcijos. Vykimo į pasaulio jaunimo dienas ir į Taizé organizavimas.
Karantino metu susitinkame Zoom platformoje. Pirmadieniais susitinkame „Pašauki mane, vai pašauki…“, o penktadieniais dalyvaujame „Klausk kun. Vytauto!“ iniciatyvose. Taip pat turėjome fotografijų konkursą, kiekvieną savaitę kviečiame susipažinti su šventaisiais Kahoot.it platformoje.

Bendradarbiaujame su šiomis jaunimo bendruomenėmis:
„Dievo karalystė čia pat“.
Prienų jaunimo bendruomenė „Kur 2 ar 3“. Jų puslapį galima sekti čia: https://www.facebook.com/Kur2ar3
Taip pat kviečiame parsisiųsti jų sukurtą Giesmyno programėlę iš čia: https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.lukas.songs

Rėmėjai: 
Vilkaviškio vyskupijos kurija, Vokietijos Katalikų solidarumo akcija „Renovabis“, Lietuvos katalikų religinė šalpa.


Kviečiame pasižvalgyti:

Kelionė į Taizé žiemos susitikimą Vroclave 2020 metų sutiktuvės:

Vilkaviškio vyskupijos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos ECCLESIA 2020 atgarsiai:

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro istorija