Pasišventusių Našlių asociacija

P. Kriaučiūno g. 17, LT-68298 Marijampolė
Tel.  8 654 15424
El. p. biruto1111@gmail.com

Kapelionas – kun., teol. dr. Žydrūnas Kulpys
Asociacijos sekretoriatas 
– Birutė Žiemienė, Elena Žintikienė, Marytė Rutkauskienė

2011 m. gegužės 9 d. Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Rimantui Norvilai patvirtinus statutą ir reglamentą, Vilkaviškio vyskupijoje įkurta pasišventusių našlių asociacija. Ją sudaro našlės, kurios laisva valia apsisprendė pasiaukoti Dievui bei Bažnyčiai ir visą gyvenimą likti našlėmis. Pasišventusios našlės gyvena atskirai, o jų kasdienio gyvenimo gairės apibrėžtos statute: ištikimybė liturginei ir asmeninei maldai, Dievo Žodžio apmąstymas, kasdienės šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija, dažnas Atgailos sakramento šventimas, dalyvavimas formacijos susirinkimuose. Jos daro privačius skaistumo įžadus, kad mylėtų Kristų nepadalinta širdimi ir geriau tarnautų artimui.

Ši asociacija skirta praktikuojančioms katalikėms, ne jaunesnėms kaip 50 metų (pasiruošimą galima pradėti turint 46 metus), našlėms. Jau susibūrusios moterys kviečia į savo būrį ir kitas našles.