Katalikiškos mokyklos


Marijampolės Marijonų gimnazija

J. Bendoriaus g. 11, LT-68309 Marijampolė
Tel./faks. +370 343 59276
El. p. info@mmgimnazija.lt
Gimnazijos svetainė internete – mmgimnazija.lt

Direktorius – diak. Saulius Andriuška

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Jolita Karpavičienė

Kapelionas – kun. Mindaugas Martinaitis

Šios mokyklos pradžia siekia 1921 m., kai Švietimo ministerija leido broliams marijonams Marijampolėje steigti privačią aukštesniąją mokyklą. 1923 m. vienuolyno teritorijoje pastatytas trijų aukštų juvenatas – gimnazija su bendrabučiu. 1929–1940 m. išleista dvylika abiturientų laidų. 1940 m. gimnazija buvo uždaryta.

1997 m. spalio 16 d. vyskupo J. Žemaičio MIC dekretu įsteigta Marijonų mokykla.

2003 metais mokykla tapo vidurine, joje įvestas profilinis mokymas.

2008 metais mokykla pertvarkyta į gimnaziją.

2015 metais gimnazijoje pradėtos formuoti pradinės klasės.


Šv. Cecilijos gimnazija

Naujakurių g. 6, LT-68263 Marijampolė
Tel./faks. +370 343 50608
Tel. +370 343 52642
Gimnazijos svetainė internete – cecilijosgimnazija.lt

Mokyklos direktorius – kan. Donatas Jasulaitis

Krikščioniškosios kultūros centrui priklausanti muzikos mokykla pradėjo veikti 1992 m., o jos pirmoji užuomazga buvo 1989 m. įkurta Česlovo Sasnausko choro studija.

Iš pradžių buvusi tik pradine, šiuo metu mokykla teikia vidurinį išsilavinimą ir meninį ugdymą: muzikinį, dailės ir choreografijos-baleto. Be bendrojo lavinimo dalykų, moksleiviai gali išmokti groti fortepijonu, vargonais, smuiku, violončele, fleita. Jie taip pat dainuoja chore, šoka ir piešia.

Mokykla priima į keturmečių ir penkiamečių vaikų (ypač nelankančių darželio) ugdymo grupę. Taip pat komplektuojamos priešmokyklinio ugdymo (6 metų vaikams) bei pirmosios klasės. Priimami vaikai ir į vyresnes klases.

KKC vidurinės mokyklos jaunučių, merginų chorai bei ansambliai, kamerinis styginis orkestras dalyvauja respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Sėkmingai pasirodo ir solistai (pianistai, stygininkai). Nugalėtojų diplomai ir apdovanojimai parkeliauja iš respublikinių bei tarptautinių vaikų ir moksleivių piešinių konkursų.

Mokyklos pedagogai dalijasi darbo patirtimi su kolegomis, rengia seminarus, skaito paskaitas, veda atviras pamokas miesto, apskrities pedagogams. Pradinių klasių mokytojos stažavosi Danijoje.