Katechetikos centras

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras

 

Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel. +370 671 89714
El. p. katechetikos.c@vk.lcn.lt
Svetainė internete: www.vkpkc.lt

Dirbame pirmadieniais-penktadieniais 9–17 val.
Nedirbame šeštadieniais ir sekmadieniais.

Vadovas – kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis
Metodininkė – relig. šviet. mgr. Rima Malavickienė
Metodininkė – edukol. mgr. Vilma Balandienė

 

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras ugdo ir vienija vyskupijos Romos katalikų tikybos mokytojų bendruomenę.

KATECHETIKOS CENTRO TIKSLAS

 • užtikrinti visapusišką tikybos mokytojų ugdymą bei Romos katalikų tikybos mokymo  kokybę  Vilkaviškio vyskupijoje esančiose ugdymo įstaigose.

KATECHETIKOS CENTRO VEIKLOS SRITYS

  • Palaiko ryšius su vyskupijos kurija, parapijomis, bendradarbiauja su Bažnyčios institucijomis, Švietimo reikalų koordinatoriumi prie LVK, vyskupijų katechetikos centrais, Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje esančiais švietimo, švietimo pagalbos skyriais, švietimo centrais, ugdymo įstaigomis, švietimo, kultūros bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis.
  • Koordinuoja Romos katalikų tikybos mokytojų įdarbinimą vyskupijos teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose.
  • Kelia tikybos mokytojų kvalifikaciją, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, teikia metodinę pagalbą (ypač jauniems tikybos mokytojams).
  • Lankosi tikybos mokytojų pamokose ir teikia jiems metodinę pagalbą.
  • Organizuoja įvairius renginius vyskupijos tikybos mokytojams: seminarus, rekolekcijas, edukacines stovyklas, kultūrines ir piligrimines išvykas.
  • Kuria ir įgyvendina projektus, konkursus, viktorinas vyskupijos mokiniams.
  • Koordinuoja vyskupijoje veikiančių  9 metodinių centrų veiklą, bendradarbiaudami su  metodinių centrų vadovais ir dalyvaudami metodiniuose susirinkimuose.