Marijampolės dekanatas

DEKANAS – kan. Deimantas Brogys (Šunskai)
Varpo g. 36, Šunskų mstl., 69360 Marijampolės sav.
+370 686 23401
VICEDEKANAS – kun. Algirdas Žukauskas (Kalvarija)
Sodų g. 1, 69206  Kalvarija
+370 647 71545

Parapijos

AKMENYNAI. Šv. Roko
Akmenynai, 69300 Kalvarijos sav.
akmenynuparapija@gmail.com

Klebonas – kun. Rimantas Venslova
Gimęs – 1971 01 31, pašventintas kunigu –  1995 12 17

Tel. +370 611 21951

ĄŽUOLŲ BŪDA. Šv. Antano Paduviečio
Ąžuolų Būda, 69452 Kazlų Rūdos sav.

Aptarnauja – kun. Antanas Mickevičius
Gimęs – 1963 04 04, pašventintas kunigu -1991 04 07
Vilkaviškio vyskupijos vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas
Mob.: +370 686 75823
El. p. mickevicius.antanas@gmail.com

BAGOTOJI. Šv. Antano Paduviečio
Bagotoji, 69381 Kazlų Rūdos sav.
bagotosios.parapija1912@gmail.com

Aptarnauja – kun. Andrius Vaitkūnas
Gimęs – 1982 05 26, pašventintas kunigu -2007 06 29
Tel. +370 650 61773
El. p. andriusvaitknas@gmail.com

DAUKŠIAI. Šv. Jurgio
Daukšiai, 69142 Marijampolės sav.

Aptarnauja  – kun. Darius Vasiliauskas (Marijampolė. Šv. Vincento Pauliečio parapija)
Gimęs – 1971 01 04, pašventintas kunigu – 1995 12 17
Tel. +370 612 38560

GUDELIAI. Švč. M. Marijos Škaplierinės
Gudeliai, 69131 Marijampolės sav.

Aptarnauja – kun. Remigijus Maceina (Igliauka)
Gimęs – 1970 08 21, pašventintas kunigu – 1995 06 04
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas
Mob. +370 698 46248
El. p. remigijus.maceina@gmail.com

IGLIAUKA. Šv. Kazimiero
Vytauto g. 5, Igliauka, 69117 Marijampolės sav.

Klebonas – kun. Remigijus Maceina
Gimęs – 1970 08 21, pašventintas kunigu –  1995 06 04
Marijampolės apskrities ligoninės kapelionas
Mob. +370 698 46248
El. p. remigijus.maceina@gmail.com

KALVARIJA. Švč. M. Marijos Vardo
Laisvės g. 17, 69206 Kalvarija
+370 343 21393
kalvarijosparapija@gmail.com

Klebonas – kun. teol. lic. Algirdas Žukauskas
Gimęs – 1967 04 15, pašventintas kunigu –  1993 05 30
Sodų g. 1, LT-69205 Kalvarija
Mob. +370 647 71545

KAZLŲ RŪDA. Švč. Jėzaus Širdies
Gedimino g. 2, 69401 Kazlų Rūda

Klebonas – kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys
Gimęs – 1975 07 21, pašventintas kunigu – 2000 03 19
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro kuratorius
„Tikėjimas ir šviesa” Marijampolės bendruomenės kapelionas
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos kapelionas

Tel. nr. +370 674 67724
El. p. zydrunaslt@gmail.com

 

Altarista – kun. Juozas Kaminskas
Gimęs – 1955 08 18, pašventintas kunigu – 1990 05 27
Gedimino g. 6, 69414 Kazlų Rūda

LIUBAVAS. Švč. Trejybės
Liubavas, 69293 Kalvarijos sav.

Aptarnauja – kun. Gintautas Černauskas
Gimęs – 1970 10 09, pašventintas kunigu – 1996 12 15
Mob. +370 610 08782

LIUDVINAVAS. Šv. Liudviko
Birutės g. 15, Liudvinavas, LT-69171 Marijampolės sav.
+370 343 24500
liudvinavoparapija@gmail.com

Klebonas – kun. Rimantas Venslova
Gimęs – 1971 01 31, pašventintas kunigu –  1995 12 17
Tel. +370 611 21951

 

MARIJAMPOLĖ. Šv. arkang. Mykolo mažoji bazilika
J. Bendoriaus g. 1, 68309 Marijampolė
Parapijos raštinė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos namuose:
J. Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė
+370 343 50938

mykolo.parapija@gmail.com

Klebonas –  kun. Giedrius Bakūnas MIC
Gimęs – 1973 02 09, pašventintas kunigu – 2018 06 29

Vikaras – kun. Stasys Puidokas MIC
Gimęs – 1948 03 27, pašventintas kunigu – 1978 05 28

Rezidentas – kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis
Gimęs – 1960 09 10, pašventintas kunigu – 1989 05 28
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas, Marijampolės kolegijos kapelionas
Lauko g. 5, Šunskai, LT-69360 Marijampolės sav.
El. p. kestutis.zemaitis@gmail.com

MARIJAMPOLĖ. Šv. Jono Pauliaus II
J. Ambrazevičiaus – Brazaičio g. 8, Marijampolė
jonopauliausII.parapija@gmail.com

Klebonas – kun. Marius Rudzinskas
Gimęs – 1980 06 22, pašventintas kunigu – 2006 02 12
Vytauto g. 33a, 68293 Marijampolė
Tel. +370 614 62635

Altarista – kun. Gintautas Romualdas Steponaitis
Gimęs – 1947 07 25, pašventintas kunigu – 1975 04 27

MARIJAMPOLĖ. Šv. Vincento Pauliečio
Vytauto g. 31a, 68293 Marijampolė
+370 343 56659

Klebonas – kun. Darius Vasiliauskas
Gimęs – 1971 01 04, pašventintas kunigu – 1995 12 17
Vytauto g. 33a, 68293 Marijampolė,
Tel. +370 612 38560
El. p. sac.vasiliauskas@gmail.com

Vikaras – kun. Arnas Budrius
Gimęs – 1985 10 31, pašventintas kunigu – 2014 01 26
El. p. arnas.budrius@gmail.com

Altarista – prel. kan. Juozas Pečiukonis
Gimęs – 1950 04 23, pašventintas kunigu – 1978 05 28

Altarista – kan. emer. muz. mgr. Gracijus Sakalauskas
Gimęs – 1955 08 09, pašventintas kunigu – 1979 05 27
Seminarijos g. 5, 68294 Marijampolė

Altarista  – kun. Alfredas Nėnius
Gimęs – 1964 04 24, pašventintas kunigu -1988 05 29
El. p. alfredasnenius@gmail.com

MINDAUGAI. Šv. arkang. Mykolo
Mindaugai, Susninkų pšt., 69227 Kalvarijos sav.

Aptarnauja – kun. Valdemaras Smulskis
Gimęs – 1984 06 22, pašventintas kunigu – 2011 06 19
Mob. +370 695 25310
El. p. valdassmulskis@gmail.com

 

NEMIRAI. Šventosios Dvasios
Nemirai, Jankų pšt., 71258 Kazlų Rūdos sav.

Aptarnauja – kun. Vytautas Mazirskas (Griškabūdis)
Gimęs – 1979 09 16, pašventintas kunigu – 2004 06 29
Vyskupijos Jaunimo centro vadovas
Tel. +370 682 77710
El. p. mazepaster@gmail.com

PATAŠINĖ. Šv. Kryžiaus
Patašinė, 69104 Marijampolės sav.

Administratorius – kun. Arnas Budrius  (Marijampolė. Šv. Vincento Pauliečio)
Gimęs – 1985 10 31, pašventintas kunigu – 2014 01 26

Tel. +370 612 12007
El. p. arnas.budrius@gmail.com

 

PATILČIAI. Šv. Petro Išvadavimo
Patilčiai, 69102 Marijampolės sav.

Aptarnauja – kun. Darius Vasiliauskas (Marijampolė, šv. Vincento Pauliečio parapija)
Gimęs – 1971 01 04, pašventintas kunigu – 1995 12 17
Vytauto g. 33a, 68293 Marijampolė,
Tel. +370 612 38560
El. p. sac.vasiliauskas@gmail.com

 

PLUTIŠKĖS. Šv. Juozapo
Plutiškės, 69466 Kazlų Rūdos sav.

Aptarnauja – kun. Antanas Mickevičius
Gimęs – 1963 04 04, pašventintas kunigu -1991 04 07
Vilkaviškio vyskupijos vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas
Mob.: +370 686 75823
El. p. mickevicius.antanas@gmail.com

SANGRŪDA. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
Mokyklos g. 5, Sangrūda, 69265 Kalvarijos sav.

Klebonas – kun. Gintautas Černauskas
Gimęs – 1970 10 09, pašventintas kunigu – 1996 12 15
Mob. +370 610 08782

SASNAVA. Švč. M. Marijos Vardo
Sasnava, LT-69480 Marijampolės sav.

Klebonas – kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis
Gimęs – 1983 09 24, pašventintas kunigu – 2008 06 29
Tel. +370 676 14421

SKARDUPIAI. Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos
Skardupiai, 69330 Marijampolės sav.

Klebonas – kun. Dainius Gurevičius
Gimęs – 1976 10 02, pašventintas kunigu – 2003 05 31

El. p. g.dainius@gmail.com

ŠUNSKAI. Šv. Marijos Magdalietės
Varpo g. 36, Šunskai, 69360 Marijampolės sav.
+370 343 28096

Klebonas – kan. Deimantas Brogys
Gimęs – 1960 02 09, pašventintas kunigu – 1986 06 01
Tel. +370 686 23401

VIŠAKIO RŪDA. Šv. vysk. Stanislovo
Višakio Rūda, 69388 Kazlų Rūdos sav.
+370 343 62449

Klebonas – kun. Andrius Vaitkūnas
Gimęs – 1982 05 26, pašventintas kunigu -2007 06 29
Tel. +370 650 61773
El. p. andriusvaitknas@gmail.com