Ekonomo taryba

Kan. Jonas Baliūnas
Prel. Vytautas Gustaitis,
Mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius,
Kun. Arvydas Liepa,
G. kan. Arūnas Užupis,
Kan. Valius Zubavičius OP,
Kun. Nerijus Žvirblys.


Vilkaviškio vyskupijos Ekonominė taryba įsteigta 1992 m. rugpjūčio 11 d.

Ekonominės tarybos pagalba siekiama geriau tvarkyti bažnytinę nuosavybę ir spręsti su ja susijusius klausimus, pagal kan. 492-494.