Dvasininkai

Nuo 2002 m. pradžios Vilkaviškio vyskupas – Rimantas Norvila.

Šiuo metu vyskupijoje gyvena ir dirba 103 dieceziniai kunigai ir 3 kunigai vienuoliai. Juos atstovauja ir vyskupiją valdyti padeda 18-kos narių kunigų taryba.

Viešo juridinio asmens teises turi katedros kapitula, kurią sudaro 16 kanauninkų.

Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje. (2019 m. rugpjūčio 26 d.)