Aleksoto dekanatas

DEKANAS – kun. teol. lic. Gintaras Urbštas (Garliava)
Bažnyčios g. 3b, Garliava, 53259 Kauno r.
+370 698 16088
VICEDEKANAS – kun. Rimantas Baltrušaitis (Aukštoji Panemunė)
Vaidoto g. 9, 45481 Kaunas
+370 680 58950

 

Parapijos

ALEKSOTAS. Šv. Kazimiero
Vidukalnio g. 4, 46275 Kaunas
+370 616 88855

Klebonas – kan. Valius Zubavičius OP
Gimęs – 1959 04 09, pašventintas kunigu – 1987 09 08
Mob. +370 699 66844
El. p. abatas.dominykas@gmail.com

Rezidentas – g. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis
Gimęs – 1969 09 29, pašventintas kunigu – 1995 07 09
Katalikų Teologijos Fakulteto VDU dėstytojas
Tel. 8 611 26543
El. p. skinkaitis@yahoo.com

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Švč. M. Marijos Vardo
Vaidoto g. 7, 45388 Kaunas
+370 377 49423

Klebonas – kun. teol. lic. Rimantas Baltrušaitis
Gimęs – 1970 09 03, pašventintas kunigu – 1995 12 17
Mob. +370 680 58950
Kauno Panemunės senelių namų kapelionas

Vikaras – kun. Arūnas Simonavičius
Gimęs – 1976 11 18, pašventintas kunigu – 2001 06 17
Tel. +370 605 30442

Altarista – kun. Petras Kražauskas
Gimęs – 1942 06 29, pašventintas kunigu – 1974 04 09

Nuolatinis diakonas – Žilvinas Jankauskas

BRAZIŪKAI. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Braziūkų g. 81, Braziūkai, 53412 Kauno r.

Aptarnauja – kun. Ričardas Kmitas (Lekėčiai)
Gimęs – 1972 10 24, pašventintas kunigu – 1996 12 15

Mob. 8 698 88215

EŽERĖLIS. Švč. Antano Paduviečio
Kauno g. 31, Ežerėlis, 53390 Kauno r.

Aptarnauja – kun. Juozas Fakėjavas (Zapyškis)
Gimęs – 1976 03 24, pašventintas kunigu – 2001 12 08
Bažnyčios g. 9, Kluoniškių k., Zapyškis, 53417 Kauno r.
Mob. +370 641 10128

GARLIAVA. Švč. Trejybės
Vytauto g. 56, Garliava, 53259 Kauno r.
+370 375 51208

Klebonas –  kun. teol. lic. Gintaras Urbštas
Gimęs – 1973 08 15, pašventintas kunigu – 1997 08 15
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas” direktorius
Bažnyčios g. 3B, Garliava, 53259 Kauno r.
Mob. +370 698 16088
El. p. gintaras.urbstas@gmail.com

Altarista-vikaras – kun. Kęstutis Stankevičius
Gimęs – 1959 06 08, pašventintas kunigu – 2001 06 17

Altarista-vikaras – kun. Kęstutis Bekasovas
Gimęs – 1955 04 03, pašventintas kunigu – 1978 05 28
Mob. +370 616 53061

Nuolatinis diakonas – Egidijus Cibauskas
Mob. +370 699 27160
El. p. ceautomobiles@yahoo.fr

KAČERGINĖ. Šv. Onos
 J.Janonio g. 11, Kačerginė, 53450 Kauno r.

Aptarnauja – kun. Juozas Fakėjavas (Zapyškis)
Gimęs – 1976 03 24, pašventintas kunigu – 2001 12 08
Bažnyčios g. 9, Kluoniškių k., Zapyškis, 53417 Kauno r.,
Mob. +370 641 10128

 

KAUNAS. Šv. Apaštalo Jokūbo
 (bažnyčia projektuojama)

Klebonas – kan. Valius Zubavičius OP
Gimęs – 1959 04 09, pašventintas kunigu – 1987 09 08
Mob. +370 699 66844
El. p. abatas.dominykas@gmail.com

MARGININKAI. Švč. M. Marijos Škaplierinės
Bažnyčios g. 2, Margininkai, 53185 Kauno r.
Aptarnauja – kun. Vytautas Juozas Insoda
Gimęs – 1954 03 23, pašventintas kunigu – 1980 06 01
Tel. +370 686 16793

PAŽĖRAI. Švč. Jėzaus Širdies 
Pažėrai, 53062 Kauno r.

Klebonas –g. kan. Kęstutis Vosylius
Gimęs – 1964 12 14, pašventintas kunigu – 1991 04 07
Ramybės g. 3, Skriaudžiai, 59030 Prienų r.
El. p. vosylius@gmail.com

ROKAI. Šv. Antano Paduviečio 
J. Borutos g. 23, Rokai, 46115 Kaunas
+370 37 545151

Klebonas – kun. Vytautas Juozas Insoda
Gimęs – 1954 03 23, pašventintas kunigu – 1980 06 01
Tel. +370 686 16793
El. p. kinvyt@gmail.com

ŠLIENAVA. Švč. M. Marijos Apsilankymo
Žalioji g. 23, Šlienava, 53143 Kauno r.

Klebonas – kun. Rimas Pilypaitis
Gimęs – 1976 09 25, pašventintas kunigu – 2004 06 29
Tel. +370 688 37142
El. p. rimas.pilypaitis@gmail.com

TABARIŠKIAI. Kristaus Karaliaus 
Gėlių g. 108, Tabariškiai, 53330 Kauno r.
+370 609 84948

Klebonas – kun. Arminas Lukoševičius
Gimęs – 1984 09 05, pašventintas kunigu – 2010 06 29
Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas
Mob. +370 601 07167

ZAPYŠKIS. Šv. Jono Krikštytojo 
Bažnyčios g. 13, Zapyškis, 53417 Kauno r.

Klebonas – kun. Juozas Fakėjavas
Gimęs – 1976 03 24, pašventintas kunigu – 2001 12 08
Bažnyčios g. 9, Kluoniškių k., Zapyškis, 53417 Kauno r.,
Mob. +370 641 10128