Vilkaviškio dekanatas

DEKANAS – kan. Virginijus Gražulevičius (Vilkaviškis)
Vytauto g. 2, 70140 Vilkaviškis
+370 685 35301
VICEDEKANAS – kun. Gediminas Bulevičius (Pilviškiai)
Vasario 16 – osios g. 26, Pilviškiai, 70485 Vilkaviškio r.
+370 612 50316

Parapijos

ALKSNĖNAI. Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
Alksnėnai, 70478 Vilkaviškio r.

Klebonas – kun. Mindaugas Martinaitis
Gimęs – 1978 10 04, pašventintas kunigu – 2004 06 29
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas
Tel. +370 627 71548
El. p. mindaugas.martinaitis@gmail.com

ALKSNINĖ. Kristaus Atsimainymo
Alksninė, 70333 Vilkaviškio r.

Aptarnauja – kun. Alvydas Dvareckas (Bartninkai)
Gimęs – 1967 04 13, pašventintas kunigu – 1993 05 30

ALVITAS. Šv. Onos
Alvitas, 70369 Vilkaviškio r.

Aptarnauja – kun. teol. lic. Audrius Kurapka (Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapija)
Gimęs – 1974 02 19, pašventintas kunigu – 2000 03 19
Mob. +370 687 52695

BARTNINKAI. Šv. apašt. Petro ir Pauliaus
Bartninkai, 70021 Vilkaviškio r.
+370 342 69355

Klebonas – kun. Alvydas Dvareckas
Gimęs – 1967 04 13, pašventintas kunigu – 1993 05 30

DIDVYŽIAI. Šv. pop. Leono II
Didvyžiai, 70196 Vilkaviškio r.

Aptarnauja – kun. Mindaugas Martinaitis
Gimęs – 1978 10 04, pašventintas kunigu – 2004 06 29
Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionas
Tel. +370 627 71548
El. p. mindaugas.martinaitis@gmail.com

 

GIŽAI. Šv. Antano Paduviečio
Gižai, 70013 Vilkaviškio r.
+370 342 42646

Klebonas – kun. filos. mgr. Virginijus Vaitkus
Gimęs – 1962 05 24, pašventintas kunigu – 1990 09 27
Tel. +370 650 19764
El. p. franc13@tiscali.it

GRAŽIŠKIAI. Šv. arkang. Mykolo
Gražiškiai, 70029 Vilkaviškio r.

Klebonas – kun. Kęstutis Sprangauskas
Gimęs – 1974 02 05, pašventintas kunigu – 1998 02 08
Tel. +370 611 51125
El. p. kestutisprangauskas@gmail.com

KETURVALAKIAI. Švč. M. Marijos Gimimo
Liepų g. 45, Keturvalakiai, 70321 Vilkaviškio r.

Klebonas – kun. Dainius Gurevičius
Gimęs – 1976 10 02, pašventintas kunigu – 2003 05 31
El. p. g.dainius@gmail.com

KYBARTAI. Eucharistinio Išganytojo
Darvino g. 8, Kybartai, 70440 Vilkaviškio r.
+370 671 88649

Klebonas – kun. Jonas Cikana
Gimęs – 1974 08 07, pašventintas kunigu – 2002 05 05

Tel. +370 671 88649

Altarista – kun. Vaclovas Stakėnas
Gimęs – 1934 05 24, pašventintas kunigu – 1970 05 23
Darvino g. 12, Kybartai, 70440 Vilkaviškio

LANKELIŠKIAI. Švč. Trejybės
Lankeliškiai, 70203 Vilkaviškio r.

Aptarnauja – kan. Virginijus Gražulevičius (Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija)
Gimęs – 1975 02 08, pašventintas kunigu – 1999 03 21
Mob. +370 685 35301
El. p. kun.grazulevicius@gmail.com

PAJEVONYS. Šv. Jono Krikštytojo
Javonio g. 45, Pajevonys, 70045 Vilkaviškio r.

Klebonas – kun. teol. lic. Audrius Kurapka
Gimęs – 1974 02 19, pašventintas kunigu – 2000 03 19
Mob. +370 687 52695

PILVIŠKIAI. Švč. Trejybės
Vasario 16-osios g. 26, Pilviškiai, 70485 Vilkaviškio r.

Klebonas – kun. Gediminas Bulevičius
Gimęs – 1957 02 15, pašventintas kunigu – 1983 05 29
Tel. +370 612 50316
El. p. bgediminas57@gmail.com

VILKAVIŠKIS. Švč. M. Marijos Apsilankymo katedra
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis
+370 342 53393

Administratorius –  kan. Virginijus Gražulevičius
Gimęs – 1975 02 08, pašventintas kunigu – 1999 03 21
Mob. +370 685 35301
El. p. kun.grazulevicius@gmail.com

Vikaras – kun. Deividas Baumila
Gimęs – 1987 09 30, pašventintas kunigu – 2013 06 23
Tel. +370 675 58251
El. p. d.baumila@gmail.com

Altarista – prel. kan. Vytautas Gustaitis
Gimęs – 1954 04 01, pašventintas kunigu – 1981 05 31

VIRBALIS. Šv. arkang. Mykolo
Vilniaus g. 3, Virbalis, 70389 Vilkaviškio r.

Klebonas -kun. Jaroslav Kalinovskij
Gimęs –  1985 10 01 , pašventintas kunigu – 2016 05 28
Tel. +370 67698231

 

VIŠTYTIS. Švč. Trejybės
Vištytis, 70346 Vilkaviškio r.

Aptarnauja – kun. teol. lic. Audrius Kurapka
Gimęs – 1974 02 19, pašventintas kunigu – 2000 03 19
Mob. +370 687 52695

ŽALIOJI. Šv. Roko
Žalioji, 70073 Vilkaviškio r.

Aptarnauja  – kun. Jaroslav Kalinovskij
Gimęs –  1985 10 01 , pašventintas kunigu – 2016 05 28
Tel. +370 67698231