Prienų dekanatas

DEKANAS – kun. Vaidotas Labašauskas (Prienai)
Kęstučio g. 7, 59129 Prienai

Parapijos

BALBIERIŠKIS. Švč. M. Marijos Rožančinės
Vilniaus g. 30, Balbieriškis, 59239 Prienų r.
+370 319 59250

Klebonas – kun. filos. lic. Remigijus Veprauskas
Gimęs – 1965 04 07, pašventintas kunigu – 1994 05 29
Tel. +370 612 48891

IŠLAUŽAS. Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos
Išlaužas, 59304 Prienų r.
islauzob@gmail.com

Klebonas – kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius Sikorskas
Gimęs – 1970 04 11, pašventintas kunigu – 2001 12 08
Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius
Vytauto Gurevičiaus g. 4, Išlaužas, 59304 Prienų r.
Tel. +370 611 51123
El. p. pax.vilius@gmail.com

NAUJOJI ŪTA. Šv. Vincento Pauliečio
Naujoji Ūta, 59021 Prienų r.

Aptarnauja – kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas
Gimęs – 1968 03 19, pašventintas kunigu – 1997 12 07
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Tel. +370 614 15515
El. p. lvaidotas68@gmail.com

PAKUONIS. Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
Tylioji g. 18, Pakuonis, 59319 Prienų r.

Klebonas – kun. Vitalij Volodkovič
Gimęs – 1983 04 25, pašventintas kunigu – 2012 06 29

PRIENAI. Kristaus Apsireiškimo
Kęstučio g. 9, 59129 Prienai

Klebonas – kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas
Gimęs – 1968 03 19, pašventintas kunigu – 1997 12 07
Marijampolės pataisos namų kapelionas
Tel. +370 614 15515
El. p. lvaidotas68@gmail.com

Vikaras – kun. Valdemaras Mačys
Gimęs – 1988 02 23, pašventintas kunigu – 2017 06 11

 

Nuolatinis diakonas – Gediminas Olsevičius

 

SKRIAUDŽIAI. Šv. Lauryno
Ramybės g. 8, Skriaudžiai, 59030 Prienų r.
+370 319 42134

Klebonas – kun. Antanas Mickevičius
Gimęs – 1963 04 04, pašventintas kunigu -1991 04 07
Vilkaviškio vyskupijos vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas
Mob.: +370 686 75823
El. p. mickevicius.antanas@gmail.com

ŠILAVOTAS. Švč. Jėzaus Širdies
Šilavotas, 59027 Prienų r.

Klebonas – kun. filos. lic. Remigijus Veprauskas
Gimęs – 1965 04 07, pašventintas kunigu – 1994 05 29
Tel. +370 612 48891

VEIVERIAI. Šv. Liudviko
Kauno g. 39, Veiveriai, 59295 Prienų r.

Klebonas – g. kan. Kęstutis Vosylius
Gimęs – 1964 12 14, pašventintas kunigu – 1991 04 07
Ramybės g. 3, Skriaudžiai, 59030 Prienų r.
El. p. vosylius@gmail.com

Tel. +370 687 80098