Pastoracinis centras

J. Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė
Tel. 8 343 92220
El. p. seminarija@vk.lcn.lt
Administratorius – Jonas Bruzgulis