Abėcėlinis parapijų sąrašas

A

AKMENYNŲ  šv. Roko parapija

ALEKSOTO  šv. Kazimiero parapija

ALYTAUS  šv. Angelų Sargų parapija

ALYTAUS  šv. Brunono Kverfurtiečio parapija

ALYTAUS  šv. Kazimiero parapija

ALYTAUS  Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

ALKSNĖNŲ Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

ALKSNINĖS  Kristaus Atsimainymo parapija

ALVITO  šv. Onos parapija

AUKŠTOSIOS PANEMUNĖS  Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija

ĄŽUOLŲ BŪDOS  šv. Antano Paduviečio parapija


B

BAGOTOSIOS  šv. Antano Paduviečio parapija

BALBIERIŠKIO  Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapija

BARTNINKŲ  šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija

BARZDŲ  Kristaus Karaliaus parapija

BRAZIŪKŲ  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

BŪDVIEČIO  Jėzaus Nazariečio parapija


D

DAUKŠIŲ  šv. Jurgio parapija

DIDVYŽIŲ  šv. popiežiaus Leono II parapija


E

EŽERĖLIO  šv. Antano Paduviečio parapija


G

GARLIAVOS  Švč. Trejybės parapija

GELGAUDIŠKIO  šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

GERDAŠIŲ  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

GIŽŲ  šv. Antano Paduviečio parapija

GRAŽIŠKIŲ  šv. Arkangelo Mykolo parapija

GRIŠKABŪDŽIO  Kristaus Atsimainymo parapija

GUDELIŲ  Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapija


I

IGLIAUKOS  šv. Kazimiero parapija

ILGUVOS  Šv. Kryžiaus Atradimo parapija

IŠLAUŽO  Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija


K

KAČERGINĖS Šv. Onos parapija

KAIMELIO  šv. arkangelo Mykolo parapija

KALVARIJOS  Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija

KAUNO Šv. Apaštalo Jokūbo parapija

KAPČIAMIESČIO  Dievo Apvaizdos parapija

KAZLŲ RŪDOS  Švč. Jėzaus Širdies parapija

KETURVALAKIŲ  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija

KYBARTŲ  Eucharistinio Išganytojo parapija

KRETKAMPIO  šv. diakono Stepono parapija

KRIKŠTONIŲ  Kristaus Karaliaus parapija

KROKIALAUKIO  Kristaus Atsimainymo parapija

KROSNOS  šv. apaštalo evangelisto Mato parapija

KUČIŪNŲ  šv. Kazimiero parapija

KUDIRKOS NAUMIESČIO  Šv. Kryžiaus Atradimo parapija


L

LANKELIŠKIŲ  Švč. Trejybės parapija

LAZDIJŲ  šv. Onos parapija

LEIPALINGIO  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

LEKĖČIŲ   šv. Kazimiero parapija

LIŠKIAVOS  Švč. Trejybės parapija

LIUBAVO  Švč. Trejybės parapija

LIUDVINAVO  šv. Liudviko parapija

LUKŠIŲ  šv. Juozapo parapija


M

MARGININKŲ  Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapija

MARIJAMPOLĖS   šv. arkang. Mykolo parapija

MARIJAMPOLĖS   šv. Jono Pauliaus II parapija

MARIJAMPOLĖS   šv. Vincento Pauliečio parapija

METELIŲ  Kristaus Atsimainymo parapija

MINDAUGŲ  šv. Mykolo parapija

MIROSLAVO  Švč. Trejybės parapija


N

NAUJOSIOS ŪTOS  šv. Vincento Pauliečio parapija

NEMIRŲ  Šventosios Dvasios parapija


P

PAEŽERĖLIŲ  šv. Angelų Sargų parapija

PAJEVONIO  šv. Jono Krikštytojo parapija

PAKUONIO  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

PALUOBIŲ  šv. Angelų Sargų parapija

PATAŠINĖS  Šv. Kryžiaus parapija

PATILČIŲ  šv. Petro Išvadavimo parapija

PAŽĖRŲ  Švč. Jėzaus Širdies parapija

PILVIŠKIŲ  Švč. Trejybės parapija

PLOKŠČIŲ  Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija

PLUTIŠKIŲ  šv. Juozapo parapija

PRIENŲ  Kristaus Apsireiškimo parapija


R

ROKŲ  šv. Antano Paduviečio parapija

RUDAMINOS  Švč. Trejybės parapija

RUMBONIŲ Švč. Trejybės parapija


S

SANGRŪDOS  šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija

SANTAIKOS  Kristaus Karaliaus parapija

SASNAVOS  Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija

SEIRIJŲ  Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapija

SIMNO  Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

SINTAUTŲ  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

SKARDUPIŲ  Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija

SKRIAUDŽIŲ  šv. Lauryno parapija

SLAVIKŲ  šv. Onos parapija

SUDARGO  šv. Jono Krikštytojo parapija

SUTKŲ  Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos parapija


Š

ŠAKIŲ  šv. Jono Krikštytojo parapija

ŠEŠTOKŲ  Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Gelbėtojos parapija

ŠILAVOTO  Švč. Jėzaus Širdies parapija

ŠLAVANTŲ  Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

ŠLIENAVOS  Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija

ŠUNSKŲ  šv. Marijos Magdalietės parapija

ŠVENTEŽERIO  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija


T

TABARIŠKIŲ  Kristaus Karaliaus parapija


Ū

ŪDRIJOS  Švč. Jėzaus Širdies parapija


V

VEISIEJŲ  šv. Jurgio parapija

VEIVERIŲ  šv. Liudviko parapija

VILKAVIŠKIO  Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija

VIRBALIO  šv. arkangelo Mykolo parapija

VIŠAKIO RŪDOS  šv. vyskupo Stanislovo parapija

VIŠTYČIO  Švč. Trejybės parapija


Z

ZAPYŠKIO  šv. Jono Krikštytojo parapija


Ž

ŽALIOSIOS  šv. Roko parapija

ŽEMOSIOS PANEMUNĖS  šv. Vincento Pauliečio parapija

ŽVIRGŽDAIČIŲ  Švč. Jėzaus Širdies parapija