Pasauliečių institutai

Pasauliečių pranciškonų ordinas

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis), kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, šiandien skaičiuoja apie 300 tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 112 pasaulio valstybių. Ordinas susideda iš įvairių lygmenų brolijų: vietinių, regioninių, nacionalinių ir tarptautinės. OFS turi visišką autonomiją, koordinuotą struktūrą ir yra tiesiogiai pavaldus Šventajam Sostui. OFS nariai, likdami pasauliečiais ir laikydamiesi 1978 m. popiežiaus Pauliaus VI patvirtintos Regulos, įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį.

Lietuvoje Pasauliečių pranciškonų ordinas atkurtas 1991 m. rugpjūčio 3 d., Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos oficialiai pripažintas 2001 m. rugsėjo 29 d. Šiandien Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas skaičiuoja apie 500 narių, susideda iš 6 regionų (Vilniaus, Kauno, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Vilkaviškio) ir 27 vietinių brolijų.

Vilkaviškio regiono taryba:

Regiono ministras – Rolandas Rudzevičius, OFS

Regiono viceministrė – Janina Lebskienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė – Nijolė Puodžiūnienė, OFS

Regiono sekretorė – Galina Ribačiauskienė, OFS

Regiono ekonomė – Ona Juškevičienė, OFS

Regiono tarybos narė – Irena Ovsiukienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas – br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (nuo 2016-01-19)

(2017 – 2020 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2017 m. liepos 28 d.)

Adresas: Žaltyčio 9 – 6, Želsva
Telefonas: 8 633 83213
E-paštas: rudzevicius@gmail.com


Pasaulietinis institutas „Dievo gailestingumo tarnaitės“

Charizma: paremti kitą, kai šis renkasi gyvenimo būdą; bendradarbiauti Bažnyčios pastoracinėje veikloje, susijusioje su pašaukimais; liudyti gailestingumą kiekvienoje aplinkoje; savo gyvenimo stiliumi būti paguoda Dievui, kuris nepaprastai kenčia, kai žmogus, nepriimdamas Jo meilės, rizikuoja savo išganymu ir amžinąja laime; būti kaip Getsemanės angelas, stiprinti, remti, guosti Kristų ir brolius; jaustis Švč. Trejybės gyvenimo dalimi, stengiantis įgyvendinti adoraciją, jungti maldą su gyvenimu, Dievo žodį su žmogaus žodžiu; mylėti laiką, kuriame Dievas šaukia gyventi ir realizuoti Jo gailestingumą, savo misiją pasaulyje atiduoti į Marijos (Motinos ir Mokytojos) rankas.

Tikslas: atsidavimas Dievui skaistume, neturte bei paklusnume gyvenant pasaulyje: adoruojant, atsilyginant ir ieškant Jo pašauktųjų. Instituto moto: „Noriu pasigailėjimo, o ne aukos“ (Mt 9, 13).

Įkurta Italijoje 1929 m., 1947 m. pripažinta kaip pašvęstojo gyvenimo forma.

Generaliniai namai

Ancelle di Dio Misericordia, Via dell’Erta 5, Macerata, 62 100 Italia

Lietuvoje institutui atstovauja:

Generalinė viceprezidentė Aurelija Janušaitytė
Širvintos g. 8, Alvitas, 70057 Vilkaviškio r.,
Mob. tel.  +370 685 74 573
El. paštas: reliajan@yahoo.com, gailestingumas@gmail.com