Parapinės katechezės ir religinio švietimo centras

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS PARAPINĖS KATECHEZĖS IR RELIGINIO ŠVIETIMO CENTRAS

 

Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel. +370 674 54153
El. p. sakramentai@vk.lcn.lt
Svetainė internete: www.vkpkc.lt

Dirbame pirmadieniais-penktadieniais 9–17 val.
Nedirbame šeštadieniais ir sekmadieniais

Vadovas – kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis
Referentė – relig. m. mgr. Lina Mažeikaitė

 

„Esminis katechezės tikslas yra ne tik supažindinti, bet ir atvesti žmogų į bendrystę, į artumą su Jėzumi Kristumi“ (BKV 80).

 

PARAPINĖS KATECHEZĖS IR RELIGINIO ŠVIETIMO CENTRO TIKSLAI:

 1. Padėti organizuoti vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų katechezę, teikiant parapijoms pedagoginę bei metodinę pagalbą;
 2. Organizuoti edukacinio pobūdžio religinės tematikos susitikimus su įvairaus amžiaus žmonėmis.

PARAPINĖS KATECHEZĖS IR RELIGINIO ŠVIETIMO CENTRO VEIKLOS SRITYS:

 1. Parapinės katechezės:
  • Rekolekcijos;
  • Seminarai;
  • Metinė konferencija.
  • Metodinis darbas:
   • Parapinės katechezės situacijos analizė;
   • Siuntimų parapinei katechezei parengimas ir registravimas;
   • Programos Atgailos ir Eucharistijos bei rengimo Sutvirtinimo sakramentams tobulinimas ir išgryninimas;
   • Vilkaviškio vyskupijos parapinei katechezei parengtų gairių įgyvendinimo esama situacija, galimybės ir perspektyvos.
 1. Religinio švietimo:
  • Religinio (katalikiško) švietimo paskaitos;
  • Katalikiškos literatūros populiarinimo iniciatyvos;
  • Mokymai.