„Praeitis liudija”

Spalio 14 d. Prienuose vyko Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai ir Prienų parapijos jaunųjų Laisvės kovų dalyvių vykdytoms veikloms prisiminti skirtas renginys „Praeitis liudija”.
Šv. Mišių aukai Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo ir pamokslą sakė kard. Sigitas Tamkevičius SJ, taip pat keletas kunigų, diak. Gediminas Olsevičius.
Po šv. Mišių Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko šiam renginiui skirta popietė, kurios metu prisiminti netolimos praeities įvykiai, okupacijos laikų represijos bei Šviesą tuo metu nešę žmonės – Lietuvos dvasininkai ir civiliai gyventojai – nepabūgę persekiojimų, kalinimo ir tremties, suvienyti gilaus tikėjimo bei meilės Lietuvai ir Bažnyčiai. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ buvo vienas svarbiausių įrankių kovoje su okupantais, jų skleidžiamu melu. Šiandieninio susitikimo metu tai savo pranešime „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – tiesos ir tikėjimo pergalė“ pristatė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė. Savo prisiminimais pasidalijo ir buvęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ vyriausiasis redaktorius, pagrindinis leidimo koordinatorius Sigitas Tamkevičius. Renginio metu parodytas Vytauto Šulinsko iniciatyva kartu su Laurynu Tulevičiumi ir Zita Kuzminskiene sukurtas filmas „Jaunystės prisiminimai“, kuriame – Prienų parapijos laisvės kovų dalyvių pasakojimai apie jaunystėje vykdytas pasipriešinimo veiklas. Už Laisvės kovų dalyvių širdyse naujai atgijusius prisiminimus filmo autoriui V. Šulinskui visų to meto Laisvės kovų dalyvių vardu dėkojo viena filmo herojų – Lina Suchorukovienė. Mintimis apie tikėjimą ir laisvę su susitikimo dalyviais pasidalijo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei Prienų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas, sveikinimo žodį tarė Prienų rajono savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė.
Renginio metu nuostabius kūrinius fortepijonu atliko Prienų meno mokyklos mokinė Goda Sodaitytė, dainavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinė grupė „Aksomas“. Renginio pradžioje susirinkusiuosius džiugino Prienų krašto skulptoriaus Algimanto Sakalausko kryždirbystės darbų nuotraukos didžiajame ekrane.