Naujienos

  • 2019-08-23
    Tradiciškai Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai naujuosius mokslo metus pradeda Rudens konferencija viename iš vyskupijos dekanatų. 2019/2020 m. m. mokslo metų konferencija vyko Alytaus dekanate, kuriame mokytojus ir katechetus svetingai priėmė Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis ir Šv....
  • 2019-08-23
      Rugpjūčio 18 d. Kauno A. Panemunės parapijoje buvo švenčiami šv. Roko atlaidai ir paminėtos bažnyčios pašventinimo 160 – osios metinės. Prieš Sumos šv. Mišias vyko Švč. Sakramento adoracija ir Eucharistinė procesija bažnyčios šventoriuje. Sumos Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė arkivyskupas Sigitas...
  • 2019-08-23
    Žolinės šventės išvakarėse Alksnėnų bažnytkaimio centre (Vilkaviškio dekanatas) iškilo grakšti, išraiškinga Dievo Motinos Marijos skulptūra. Sekmadienį ( rugpjūčio 18 d.), toliau švenčiant titulinius parapijos atlaidus, ją pašventino g.kan. Kęstutis Vosylius, Veiverių parapijos klebonas, kilimo iš Alksnėnų...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma