Naujienos

  • 2019-09-11
    Rugsėjo 10 dieną Marijampolėje, vyskupijos Pastoraciniame centre, bendra Valandų liturgijos malda prasidėjo tradicinis kasmėnesinis Vilkaviškio vyskupijoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po maldos vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila pasveikino visus po vasaros sezono susirinkusius kunigus, linkėdamas geros naujo darbų...
  • 2019-09-04
    Pirmąjį rugsėjo sekmadienį ir 1-ąją mėnesio dieną Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijoje buvo švenčiami Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai. Nuo 1934-ųjų m. jie šioje bažnyčioje įvesti kun. Jonas Reitelaičio rūpesčiu. Nors jis – žmonių kūno ir sielos gydytojas, vis mažiau prisimenamas, bet šie atlaidai...
  • 2019-08-31
    Rugpjūčio 25 d. Liškiavos parapijoje buvo švenčiami Šv. ap. Baltramiejaus atlaidai. Atlaidus vedė svečias Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos vikaras kun. Marius Žitkauskas. Homilijoje aiškindamas Dievo Žodį Šventosios Dvasios įkvėptas kun. Marius Žitkauskas mūsų mintis kreipė į Evangelijos eilutę apie neklastingą...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma