Naujienos

  • 2019-11-19
    Kiekvienas ruduo Lietuvoje paženklintas nuostabia, Švč. Mergelei Marijai, Gailestingumo Motinai, skirta Iškilme bei savaitę trunkančiais Aušros Vartų atlaidais. Šiemet jie prasidėjo lapkričio 9 ir baigėsi lapkričio 17 dieną. Kaip ir kiekvienais metais, Aušros Vartų atlaiduose kiekvieną dieną meldžiamasi vis už kitą vyskupiją....
  • 2019-11-18
    Lapkričio 13 dienos priešpietė. Kažkaip simboliškai suskamba mažosios Alvito bažnytėlės varpai. Grupė šios parapijos maldininkų, susiruošusių vykti į Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos Gailestingumo motinos atlaidus, sustoję prie šventoriaus savo akimis išvysta, kaip ilgiausia krano strėlė ant priekinio bažnyčios fasado...
  • 2019-11-11
    Lapkričio 8 d., jaunimo sielovados lyderiai, vadovai ir pats jaunimėlis sugužėjo į Kauną. Po registracijos visi ėjo į šv. Mišias, kuriose meldė už Lietuvos jaunimą. Šv. Mišių metų Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ visus Lietuvos jaunimo dienų organizatorius išsiuntė į misijas kiekvienam įteikdamas kryžių – misionieriaus...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma