Naujienos

 • 2021-06-02
  Gegužės paskutiniojo sekmadienio, titulinių Švč. Mergelės Marijos apsilankymo Vilkaviškio katedros atlaidų, vakarinės šv. Mišios irgi buvo kaip atlaidai: skambiai giedojo katedros choras, prie altoriaus meldėsi per dešimtį kunigų. Gausiau susirinkti bendrai maldai – svarbi priežastis: prelatas Vytautas Gustaitis mini...
 • 2021-05-31
  Gegužės 29 d. į Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčią rinkosi tikintieji dėkoti Dievui už brangią seserį Joaną, švenčiančią savo vienuolinių įžadų 50-ies metų jubiliejų. Joana Liaukiūtė gimė 1942 m. lapkričio 2 d. Tėvas buvo karininkas, žuvo kare. Seserį užaugino mama, su kuria Joana ir gyveno, nes dėl gyvenamojo ploto...
 • 2021-05-17
  Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanate esančioje Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje gegužės 16 d., sekmadienį vyko išskirtinė šventė. 12 val. šv. Mišių metu buvo pašventintas naujasis bažnyčios altorius. Naujo altoriaus šventinimas – nekasdienis įvykis visos Lietuvos bažnyčiose. Tai itin svarbu bet kuriai parapijai,...
 • 2021-05-14
  Mons. Leonas Jakimavičius, paliekant kitose pareigose, yra atleidžiamas iš Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos klebono pareigų ir skiriamas šios parapijos altarista. Kun. Renaldas Janušauskas yra atleidžiamas iš Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Jūrės...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma