Naujienos

  • 2019-06-19
    Šiemet Garliavos Švč. Trejybės parapija birželio 13-16 dienomis šventė savo bažnyčios pastatymo 210 metų jubiliejų. Istorija mini, jog 1809 metais pastačius bažnyčią vietovė buvo pavadinta Godlevo, pagal bažnyčios fundatoriaus pavardę Josef Godlevski. Birželio 13 d. po vakaro šv. Mišių parapijos namuose buvo rodomas...
  • 2019-06-16
    Birželio 15 d. Vilkaviškyje su visa vyskupijos Caritas bendruomene ir svečiais rinkomės švęsti šios organizacijos 30 - mečio minėjimą. Šventė prasidėjo Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje, kur drauge paminėjome ir šv. Antano Paduviečio iškilmę. Prieš šv. Mišias susirinkusieji klausėsi kun. Roberto Grigo sakytos...
  • 2019-06-14
    1999 metų birželio 13 d. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis(MIC) pašventino Alvito parapijos vaikų globos namus, pavedant juos Lietuvos jaunimo globėjo šv. Kazimiero globai. 2019 m. birželio 13 -ąją šv. Antano Paduviečio, Vilkaviškio vyskupijos globėjo dienoje, galima sakyti tarptautiniu mastu, paminėtas VšĮ „Alvito Šv....
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma