Naujienos

 • 2020-10-20
  Sekmadienį, kai Katalikų bažnyčia minėjo pasaulinę Misijų dieną, Alvito šv. Onos parapijos klebonas Vytautas Kajokas į padėkos šv. Mišias sukvietė parapijiečius, bažnyčios statytojus ir rėmėjus. Tai jau buvo tryliktasis sekmadienis, kai Dievas garbinamas naujojoje Alvito bažnyčioje, konsekruotoje šiemet, liepos 26-ąją, per...
 • 2020-10-14
  Spalio 13 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, bendra Valandų liturgijos malda, kuriai vadovavo kun. Nerijus Žvirblys, prasidėjo tradicinis kasmėnesinis Vilkaviškio vyskupijoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po maldos, pirmoje susitikimo dalyje, vyskupas R. Norvila sveikino savuosius kunigus, diakonus...
 • 2020-10-07
  Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną popiežius Pranciškus paskelbė naująją encikliką „Fratelli tutti“ (Visi esame seserys ir broliai).  Visą enciklikos tekstą keliomis kalbomis galima skaityti čia.  Žemiau pateikiame Vatican News lietuvių redakcijos parengtą dokumento pristatymą ir santrauką. Ateityje pasirodys ir...
 • 2020-10-02
  Pragužėjo įspūdingas, iššūkių ir potyrių pilnas lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai „Pažink save“ programos savaitgalis. Iššūkiui pasiryžo 17 jaunuolių iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos kampelių. Savaitgalio užsiėmimus vedė šeši "Pažink save" programos savanoriai ir vyskupijos šeimos centro savanoris Evaldas....
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma