Naujienos

  • 2019-04-18
      PARAPIJOS PAVADINIMAS (dekanatas), koplyčios DIDYSIS TRIDIENIS VELYKOS (2019 m. balandžio 21 - 22 d.) Akmenynų šv. Roko parapija (Marijampolės dek.) Ketvirtadienis - 17 val. Penktadienis - 17 val Velyknaktis - 17 val. Sekmadienis - 10 val. II Velykų diena - 9.30 val. Aleksoto šv. Kazimiero...
  • 2019-04-18
    Balandžio 18 dieną – Didįjį Ketvirtadienį – Vilkaviškio katedroje buvo aukojamos Krizmos šv. Mišios. Jų metu buvo pašventinti Ligonių, Katechumenų ir šv. Krizmos aliejai, o susirinkusieji dvasininkai atnaujino kunigystės pažadus. Šventųjų Mišių liturgijai vadovavo vyskupijos ordinaras Rimantas Norvila, drauge koncelebravo...
  • 2019-04-12
    Balandžio 10 dieną vienas vyriausių amžiumi ir vienas ilgiausiai vyskupijoje tarnaujančių kunigų Kazimieras Skučas minėjo 85-rių metų jubiliejų. Jo išvakarėse kunigą Jubiliatą aplankė ir pasveikino Villkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kartu su kurijos kancleriu, bei Jaunimo centro bendradarbiais. Pažėrų parapijos klebonas...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma