Naujienos

 • 2020-01-20
  Lietuvoje jau įsibėgėja darbai dėl bendrųjų programų atnaujinimo. Dorinio ugdymo (tikybos) bendrųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio programų taip pat laukia atnaujinimas. Jau nuveikti kai kurie darbai: lapkričio 18 dieną Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Bendrųjų programų...
 • 2020-01-14
  Sausio 12 dieną, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, ypač gausiai susirinkus parapijiečiams – vaikams, skautams, šauliams, kitam jaunimui, tėvams ir seneliams – buvo minima Jėzaus Kristaus krikšto iškilmė ir liūdnoji data: Sausio 13 dienos išvakarės. Šv. Mišias už Lietuvos gynėjus ir parapijos bendruomenę...
 • 2020-01-14
  Sausio 12 dieną jau 20 – tą kartą Šiaulių vyskupijos šeimos centras pakvietė į tradicinę šeimų šventę. Kaip ir kiekvienais metais čia atvyksta žmonės iš visos Lietuvos. Tokiu šeimininkų svetingumu pasinaudojome ir mes. Iš Vilkaviškio vyskupijos kvietėme šeimas per dekanatų šeimos centrus. Džiaugiamės, kad atsiliepė 80...
 • 2020-01-13
  Sausio 12 d. Vilkaviškio parapijos namuose skambėjo daug prasmingų tekstų. Juos į vieną vietą sunešė Vilkaviškio dekanato religinės literatūros skaitovų konkurso ,,VERBA MEA AURIBUS PERCIPE, DOMINE“ laureatai. Gražiausius žodžius Dievui ir Jo kūrinijai tarė pirmokas, antrokas,... dvyliktokas. Nuostabą kėlė mokinių...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma