Naujienos

 • 2021-02-17
  Vasario 17 d. šiemet - Pelenų trečiadienis. Juo pradedame kelionę Gavėnios laike. Tai keturiasdešimt dienų, skirtų pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Gavėnia prasideda Pelenų diena, kurioje atgailos ženklan krikščionys pasibarsto galvas pelenais, ir baigiasi sulig Didžiojo ketvirtadienio...
 • 2021-02-12
  Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš...
 • 2021-02-12
  „Štai keliaujame į Jeruzalę...“ (Mt 20, 18) GAVĖNIA: TIKĖJIMO, VILTIES IR MEILĖS ATNAUJINIMO LAIKAS Brangūs broliai ir seserys, Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl...
 • 2021-02-09
  Vasario 11 diena - Pasaulinė ligonių diena ir Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginis minėjimas. Būtent šią dieną Pasauline ligonių diena 1992 m. gegužės 13 d. paskelbė Popiežius Jonas Paulius II. Šį kasmetinį minėjimą susiedamas su tą pačią dieną švenčiamu Lurdo Švč. M. Marijos liturginiu minėjimu. Nuo to laiko...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma