Naujienos

 • 2020-06-25
  „Tiktai jūs ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi.“ (Kol 1, 23) Toks pavadinimas edukacinei stovyklai birželio 19-21 dienomis Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams parinktas neatsitiktinai: nelengvas...
 • 2020-06-23
  Daug sumanymų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta. (Pat. 19, 21) Birželio 21 d., sekmadienį Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje vyko išskirtinė šventė – akmeninio altoriaus konsekracija. Taip buvo išpildytas parapijos klebono Pauliaus Marčiulionio didžiausias rūpestis –...
 • 2020-06-22
  Birželio 20-ąją (tradiciškai, kaip kad ir ankstesniais metais kiekvieną artimiausią šeštadienį prieš tragiškąjį įvykį) Budavonės miške šv. Mišių auka prisiminti 1941 metais, birželio 22 –ąją, karo pirmąją dieną enkavedistų žiauriai nukankinti trys Vilkaviškio vyskupijos kunigai. Šiemet prisimenama, kad prieš 20...
 • 2020-06-18
  Neįprastai pasibaigę 2019/2020 mokslo metai, nesujaukė Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos planų tradiciškai susirinkti į baigiamąjį posėdį Pastoraciniame centre birželio 17 d. Pradėję nuo padėkos šv. Mišių su Katechetikos centro vadovu kun. Linu Baltrušaičiu, dekanatų metodinių centrų vadovai savo...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma