Naujienos

 • 2021-04-17
  2021 m. balandžio 17 d., Prienų ligoninėje, mirė monsinjoras Juozas Užupis. Monsinjoras Juozas Užupis gimė 1929 m. sausio 23 d. Vidgirių kaime, Šakių rajone. 1936 – 1942 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, 1942 – 1948 m. Šakių gimnazijoje. 1948 – 1953 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų...
 • 2021-04-09
  "Kai vargšas miršta iš bado, tai atsitinka ne todėl, kad Dievas juo ar ja nepasirūpino. Taip atsitiko dėl to, kad nei tu, nei aš nepanorome duoti tam žmogui, ko jam ar jai reikėjo." Motina Teresė. Šie Motinos Teresės žodžiai kviečia mus dar labiau suklusti, suvienyti jėgas, pakviesti į pagalbą dar daugiau savanorių ir toliau...
 • 2021-04-07
  Lygiai prieš 95-erius metus – 1926 m. balandžio 4 d. popiežiaus Pijaus XI apaštališkoji konstitucija Lituanorumgente paskelbė apie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą. Šiuo dokumentu įkurta ir Vilkaviškio vyskupija. Ji buvo sudaryta iš 1818–1926 m. gyvavusios Seinų vyskupijos dekanatų, Lietuvos teritorijoje. Naujos...
 • 2021-04-06
  Didyjį ketvirtadienį Krizmos šv. Mišioms į Vilkaviškio Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo katedrą dėl karantino atvykti ir bendrystę su savo vyskupu vienintelėje Kristaus kunigystės tarnystėje galėjo tik saujelė vyskupijos dvasininkų: dekanai ir kiti kunigų atstovai. Giesmėmis Viešpatį šlovino ir keli Česlovo Sasnausko...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma