Naujienos

  • 2019-02-14
    2019 m. vasario 12 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko pirmasis šių metų vyskupijos kunigų susirinkimas. Jis, kaip įprasta, prasidėjo bendra Dievo Tautos Valandų liturgijos malda (Dienine). Po jos susirinkimą pradėjo ir visus pasveikino Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Jis paminėjo, kad į...
  • 2019-02-12
    Vasario 9 d. 12 val. Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo paminėtos Lietuvos kankinio kun. Juozo Zdebskio 33-iosios žūties metinės. Į kunigo paskutinės tarnystės parapijos šventovę gausiai susirinko jo ištikimieji bendražygiai, parapijiečiai, bendraminčiai iš visos Lietuvos. Šv. Mišias koncelebravo ir pamokslą sakė Punsko...
  • 2019-02-05
    Sekmadienį, vasario 3 dieną, Marijampolėje vyko Lietuvoje veikiančių „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių kasmetinis susitikimas - Šviesos šventė.  „Tikėjimas ir šviesa“ yra pasaulinis judėjimas, vienijantis žmones su protine negalia ir juos globojančius asmenis: namiškius, draugus, savanorius talkininkus. Drauge...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma