Naujienos

 • 2021-07-27
  Liepos 25 ir 26 d. Alvito parapija šventė šimtmečių tradiciją turinčius titulinius šv. Onos atlaidus. Šiemetinė šventė ypatinga tuo, kad nutolusi COVID -19  viruso pandemija leido gausiau susirinkus paminėti naujosios bažnyčios konsekravimo vienerių metų sukaktį, o pasimeldus pasidžiaugti bendryste Šeimenos seniūnijos...
 • 2021-07-21
  2021 m. liepos 25 d. „Esu su tavimi per visas dienas“ Mieli seneliai, mielos močiutės! „Esu su tavimi per visas dienas“ (plg. Mt 28, 20) – tai pažadas, kurį Viešpats davė mokiniams prieš žengdamas į dangų ir kurį šiandien kartoja tau, brangus seneli, brangi močiute. „Esu su tavimi per visas dienas“ – šiais...
 • 2021-07-19
  Ypatingas jubiliejinis minėjimas „...dovana Lietuvių tautai ir Bažnyčiai“ Liepos 18 d., sekmadienis. Pagrindinė iškilmių diena. Bazilikoje sujudimas iš ankstaus ryto, dar kelios valandos iki šv. Mišių pradžios, o šventoriuje, Palaimintojo koplyčioje jau būriuojasi piligrimai. Jie laukia katechezės ir šv. Rožinio maldos,...
 • 2021-07-16
  Ypatingu būdu ėjo Kristus pasaulio tvarkyti... Ši Palaimintojo mintis galėtų būti pagrindine Liepos 14 d. atlaidų iškilmėje, kai į Baziliką rinkosi Šakių dekanato tikintieji, kur jie drauge su kitais atvykusiais piligrimais meldėsi už švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus, socialinius darbuotojus ir savanorius, Krašto...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma