Naujienos

 • 2022-08-03
  Vilkaviškio vyskupijoje Šv. Onos titulą turi trijų parapijų: Lazdijų, Alvito ir Slavikų bažnyčios, tačiau Šv. Onos ir Šv. Joakimo atlaidai švenčiami daugelyje parapijų, o tikėjimo tradicija liudija, kad besimeldžiantieji į šiuos šventuosius - Dievo Motinos Marijos tėvus - per jų užtarimą, patiria daug malonių. Šiemet...
 • 2022-07-28
  Nors Bažnyčios kalendoriuje liepos 24- oji pažymėta kaip eilinis sekmadienis, tačiau Pajevonio šv. Jono Krikštytojo parapijoje (Vilkaviškio dekanatas) tai buvo dviguba šventė. Čia tradiciškai nuo seno švenčiami didieji - Šv. Onos – atlaidai ir antrąkart švęsta 2021 metais popiežiaus Pranciškaus paskelbta  Pasaulinė senelių...
 • 2022-07-18
  ...mumyse turėtų atsispindėti Dievo atvaizdas Liepos 17 d. Sekmadienis. Pagrindinė  iškilmių diena, kurioje meldėmės už katalikiškas šeimas, už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus, turinčius ligų ir priklausomybių paveiktus narius. Šv. Mišias celebravo  Apaštališkasis nuncijus  arkivyskupas dr. Petar Antun...
 • 2022-07-15
  Penktoji Palaimintojo atlaidų diena skirta kunigams ir pašvęstiesiems. Tikintieji meldėsi už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius.  Maldoje susikaupė seserys vienuolės iš Lietuvoje esančių...
Vatikano naujienos Katalikai.lt Marijos radijas Artuma