A†A kanauninkas Gvidonas Dovidaitis 1935 – 1964 – 2023

2023 m. spalio 31 d., Lazdijų ligoninėje mirė kanauninkas Gvidonas Dovidaitis.

Kan. Gvidonas Dovidaitis gimė 1935 m. vasario 5 d. Plynių k., Lukšių parapijoje, Šakių rajone.

1943 – 1955 m. mokėsi Lukšių mokykloje.

1959 – 1964 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1964 m. kovo 25 d. buvo pašventintas kunigu.

Kan. Gvidonas Dovidaitis darbavosi šiose pareigose:

nuo 1964 m. gegužės 22 d. – Kauno Šv. Juozapo parapijos vikaras;

nuo 1965 m. rugpjūčio 20 d. – Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras;

nuo 1966 m. liepos 16 d. – Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras;

nuo 1967 m. sausio 2 d. – Lazdijų Šv. Onos parapijos vikaras;

nuo 1970 m. rugsėjo 25 d. – Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos vikaras;

nuo 1971 m. rugsėjo 16 d. – Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras;

nuo 1977 m. sausio 5 d. – Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo parapijos klebonas;

nuo 1980 m. birželio 26 d. – Pilviškių Švč. Trejybės parapijos klebonas;

nuo 1989 m. balandžio 30 d. – Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas ir Lazdijų dekanato dekanas;

nuo 1994 m. kovo 19 d. – Vilkaviškio vyskupijos katedros kanauninkas;

nuo 2002 m. gegužės 28 d. – Lazdijų Šv. Onos parapijos altarista.

Kanauninkas Gvidonas Dovidaitis visą savo kunigiškos tarnystės laiką buvo uolus, kruopštus, rūpestingas ir atsakingas visose jam patikėtose pareigose. Neapleido maldos, ypač rožinio maldos, nuolat pasikliaudamas Viešpaties artumu ir Švč. Dievo Motinos Marijos globa.

Kan. Gvidonas bus pašarvotas lapkričio 2 d. Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje.

Šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos lapkričio 2 d. 18 val.

Laidotuvių Šv. Mišios vyks 2023 m. lapkričio 3 d. (penktadienį) 12 val. Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje.

Po Šv. Mišių kanauninkas Gvidonas Dovidaitis, kaip pats pageidavo, bus palaidotas Lazdijų Šv. Onos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

 

Vilkaviškio vyskupijos kurija