A†A kunigas Francas Kuklys (1970 – 2001 – 2021)

2021 m. lapkričio 6 d., Marijampolės ligoninėje mirė kunigas Francas Kuklys.

Kunigas Francas Kuklys gimė 1970 m. balandžio 2 d. Dailidžių kaime, Dieveniškių parapijoje, Šalčininkų rajone.

1995 – 2001 m. studijavo Gardino kunigų seminarijoje.

2001 m. gegužės 19 d. Gardino katedroje buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Francas Kuklys darbavosi šiose pareigose:

Po šventimų trumpai tarnavo kaip Ašmenos parapijos vikaras;

nuo 2001 m. – Cudeniškės parapijos administratorius;

nuo 2004 m. – Lydos parapijos vikaras;

nuo 2006 m. – Privalkos parapijos administratorius;

nuo 2007 m. spalio 19 d. – Išleidžiamas iš Gardino vyskupijos tarnystei Vilkaviškio vyskupijoje;

nuo 2007 m. spalio 31 d. – Alytaus Šv. Kazimiero parapijos vikaras;

nuo 2009 m. spalio 26 d. – Pajevonio ir Lankeliškių parapijų klebonas;

nuo 2017 m. birželio 13 d. – Ilguvos ir Paežerėlių parapijų klebonas;

Kunigas Francas Kuklys buvo Bažnyčiai atsidavęs kunigas, kiek sveikata leido nuoširdžiai rūpinosi visomis jam patikėtomis parapijomis ir ten gyvenusiais žmonėmis. Meldžiame Gailestingąjį Viešpatį gausaus atlygio už tarnystei Dievui ir žmonėms pašvęstą gyvenimą.

Kunigas Francas bus pašarvotas pirmadienį (lapkričio 8 d.) nuo 15 val. Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios vyks 2021 m. lapkričio 9 d. (antradienį) 12 val. Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčioje.

Po Šv. Mišių kunigas Francas Kuklys bus laidojamas Dieveniškėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija