Balbieriškyje pašventinta naujoji klebonija

Gruodžio 27 d., Katalikų Bažnyčiai švenčiant Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventę, Balbieriškyje, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pašventino naujai pastatytą klebonijos pastatą.

Naujos klebonijos atsiradimą įgalino nacionalinio mecenato Arvydo Paukščio parama ir nuolatinis rūpestis Balbieriškio parapijos bažnyčia bei jos aplinka.

Šventėje dalyvavo: Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kurijoje besidarbuojantys kunigai, aplinkinių parapijų klebonai, kunigai klebonavę arba kilę iš Balbieriškio parapijos, taip pat parapijos geradario Arvydo Paukščio šeima bei bažnyčios ir klebonijos projektuotojų ir statytojų: Jono, Viliaus ir Roko Urbonų šeimos.

Šventė prasidėjo klebonijos palaiminimo apeigomis. Po šio pastato apžiūros bei simbolinio klebonijos rakto įteikimo klebonui, svečiai buvo pakviesti šventinei agapei ir pabendravimui.