Aleksoto Šv. Kazimiero parapija

KONTAKTAI

Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
Antakalnio g. 35, 46275 Kaunas

Klebonija
Vidukalnio g. 4, 46275 Kaunas

Raštinė ir parapijos namai
Vidukalnio g. 2, 46275 Kaunas
Mob. 8 616 88855
El. p. aleksoto.parapija@gmail.com
Parapijos svetainė internete

Mob. +370 699 66844 (klebonas kan. Valius Zubavičius)

Šarvojimo salė
Antakalnio g. 35, 46275 Kaunas
Mob. 8 614 67478

Koplyčios
Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Mergelės Marijos, Paslaptingosios Rožės
Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos namuose Aleksote
Amerikos lietuvių g. 11, 46251 Kaunas

Šv. Onos
šv. Elzbietos seserų kongregacijos namuose Aukštojoje Fredoje
J. Pabrėžos g. 1, 46306 Kaunas


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

 • Sekmadieniais – 9, 10.30, 12 val.
 • Šiokiadieniais – 9 val.
 • Ketvirtadieniais – 9, 18 val.
 • Šeštadieniais – 9, 18 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – po 9 val. šv. Mišių šiokiadieniais

Birželinės pamaldos – po 9 val. šv. Mišių šiokiadieniais

Rožinio malda – šiokiadieniais 8.30 val. ; sekmadieniais 11.30 val.

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių (keliama į sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Kauno miesto teritorijos: Aleksotas, Yliškės, Linksmadvaris, Marva, Marvelė ir Žemoji Freda.

Aleksoto Šv. Kazimiero parapija ribojasi su Kauno Šv. Jokūbo ir Tabariškių parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

 • Caritas
 • Marijos legionas
 • Švč. Sakramento adoracijos grupelė
 • Suaugusiųjų ir jaunimo bažnytiniai chorai
 • Katalikių moterų draugija
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio grupelė
 • Gyvojo Rožinio kalbėtojų grupelė
 • Dievo gailestingumo grupelė
 • Motinos maldoje

Rekvizitai

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Aleksoto šv. Kazimiero parapija
Juridinio asmens kodas 191287956
Adresas Vidukalnio g. 4, LT-46275 Kaunas
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT814010042500013486


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Aleksotas – Kauno miesto dalis kairiajame Nemuno krante, užimanti 24 kv. km teritoriją.
Aleksote ir Marvos dvare 1782 m. minimos tik koplyčios.

Po Pirmojo pasaulinio karo buvusio Kineriškio (vietinių žmonių vadinamo Kinderiškių) dvaro žemę įsigijo broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Kun. J. Vailokaitis dovanojo bažnyčiai sklypą ir 2 hektarus žemės. XX a. 3 deš. pr. minimoje teritorijoje įsikūrė katalikų parapijos komitetas. Jį sudarė to meto Aleksoto gyventojai: Jonas Vailokaitis, Vincas Čivinskas, Antanas Ruseckas, Pranas Nenorta. Jų iniciatyva, gavus vyskupo leidimą, Aleksote buvo įkurta Šv. Kazimiero parapija. 1921 m. iš seno kluono buvo pastatyta nedidelė bažnytėlė, kuri vėliau buvo prailginta, rekonstruota. Bažnyčios statyba rūpinosi kun. J. Vyšniauskas.

Jaunas kunigas Ladas Tulaba (1912–2002), ilgametis Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius, protonotaras, suorganizavo dūdų orkestrą, kuriam vadovavo Povilas Gunavičius. Šioje bažnyčioje vikaru buvo kun. Pijus Brazauskas (1905–1990), dailininkas, Markizo Džiuzepės Skiklunos tarptautinio universiteto garbės narys.

Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje šioje parapijoje dirbęs šviesios atmintis filantropas kun. Motiejus Stankevičius savo lėšas skyrė mokslo siekiančiam jaunimui, globoju jaunus klierikus, užsiėmė labdaringa veikla, nors pats gyveno labai kukliai.

Atgavus nepriklausomybę, 1997 m. šalia senosios bažnyčios iškilo modernių archoitektūros formų nauja Šv. Kazimiero bažnyčia (architektas A. Kančas). Šventovės stogas pereina į karūną–karališkąjį simbolį. Bažnyčios interjeras asketiškas. Tai simbolizuoja karališkos kilmės šv. Kazimiero paprastumą, vargstančiųjų šalpą. Jos statyba rūpinosi 15-asis Aleksoto parapijos klebonas mons. Jonas Kavaliauskas (1923–2011), kuris pasižymėjo kunigišku uolumu, įvairiais gebėjimais ir nuoširdžia meile žmonėms.

Bažnyčioje yra „Šv. Kryžiaus“ ir „Šv. Kazimiero“ relikvijos. Senojoje bažnyčioje yra 1927 m. Juozo Masalco išlietas varpas „Šventasis Kazimieras“. Naujojoje bažnyčioje – Šv. Kazimiero paveikslas (dail. S. Rickevičiūtė).

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 12–13.