Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio parapija

KONTAKTAI

Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Kauno g. 31, Ežerėlis, 53390 Kauno r.

Mob. +370 641 10128 (klebonas kun. Juozas Fakėjavas (Zapyškis))


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12.30 val. (atlaidų metu 13 val.)
  • Šiokiadieniais – pagal poreikį
  • Šeštadieniais – pagal poreikį

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio penktadieniais po 10.30 val. šv. Mišių ir atlaidų metu

Gegužinės pamaldos kasdien visą gegužės mėnesį

Birželinės pamaldos kasdien visą birželio mėnesį

Rožinio malda kasdien visą spalio mėnesį

ATLAIDAI

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Durpynas ir Ežerėlis

Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio parapija ribojasi su Braziūkų, Višakio Rūdos ir Zapyškio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas
  • Suaugusiųjų choras
  • Gyvojo Rožinio maldos grupė

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio parapija
Juridinio asmens kodas 192066291
Adresas Kauno g. 31, Ežerėlis, 53390 Kauno r.
Bankas AB Swedbank
A. s. LT52 7300 0100 0224 8841


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Ežerėlis priklausė Zapyškio parapijai. 1990 m. imta galvoti apie Ežerėlio parapijos ir bažnyčios steigimą.

1990 m. rugsėjo 1 d. J. E. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC užregistravo Ežerėlio Romos katalikų bendruomenės komitetą, o Kauno rajono valdyba ją užregistravo 1991 m. vasario 21 d. Ežerėlio Romos katalikų bendruomenė įregistruota 1991 m. kovo 28 d.

1991 m. gegužės 15 d. I šaukimo tarybos 8 sesijoje Kauno r. Ežerėlio gyvenvietės savivaldybės Lietuvos deputatų taryba priėmė sprendimą perduoti buvusio vaikų darželio patalpas religinei bendruomenei. Pirmuosius Ežerėlio maldos namus pašventino Garliavos dekanato dekanas mons. A. Gustaitis.

1994 m. birželio 24 d. Vilkaviškio vyskupijos kurijos dekretu įkurta Ežerėlio parapija, jai suteiktas Šv. Antano Paduviečio titulas.

1993 m. rugsėjo 23 d. Ežerėlio religinei bendruomenei perduotas buvęs kultūros namų pastatas.

Nuo 1999 m. rugpjūčio 15 d. klebonavo kun. Vladas Čeriakovas, po jo tarnystę atliko kun. Linas Dūkšta. Nuo 2003 m. pavasario Ežerėlio ir Zapyškio parapijoms bei Kačerginės koplyčiai klebonu skirtas kun. Antanas Mickevičius.

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 17.